• 2012. 11. 15.

  A mese folytatása

  «« vissza
 • Őfelsége birodalmából a bátor emberek mind összesereglettek, hogy szerencsét próbáljanak, és idejében eleget tegyenek a felkérésnek. Összefogtak és a hamuba sült pogácsa mellé eddigi jócselekedeteiket  is feltarisznyálták, majd területüket elvarázsolva járultak Őfelsége színe elé.
   
  Így a Király fontos és értékes híreket kapott birodalmának piciny és óriás részéről...
      A pici Szederinda bokron túl, a Búzavirág rét mellett a virító Mesefoltok tövében levő Martokon legelteti Ludas Matyi lúdjait. Az óriások földjén egyszer volt, hol nem volt Árkoson, az Égig Érő Gidófáról látható nagy Kökény és Vadrózsák bokrai között, az Óriáspincekunyhó mellett egy hatalmas Kreatív Gyerekkuckó, ahol Lotilko boldogan ugrándozik.
      Mindszent havának 21 napjára, a futárok, a gondolat szárnyára felülve, meghozták a választ a Királynak, az első próbatételről. Összeült az öreg Bölcsek Tanácsa, hogy megvitassák, értékeljék a bátor leányok és legények, ifjak és gyermekek megoldásairól szóló leveleket, csomagokat. A Bölcsek tanácskozását követően, Őfelsége átolvasta, meghallgatta és megfontolta mindazt, amire szükség volt, aztán belenézett a messzelátójába és a következőket látta:
  Mesefolt a Martokon: Lát egy fáradó fotosmartonosi legényt, aki a feladatok terheitől roskad. Ezért küld egy varázspálcát a legénynek, amit ha megsuhint a levegőbe, akkor a település apraja-nagyja ott terem és közös erővel segítenek.
  Szederinda: Idegen fényeket lát ragyogni birodalma ezen területén és ez ismeretlen számára. Küld egy varázstükröt, amibe ha a pákéi leányok, legények belekukkintanak, lehullanak az idegen palástok és a szívük rejtekén levő igaz szépségeket látják meg.
  Búzavirág: Lógó szárnyú bibarcfalvi madarakat lát Őfelsége, amelyek az öreganyó biztatására sem mernek felrepülni, ezért küld egy aranymadarat, amelyik mindenkinek a szívébe pajkosan csicseregve szárnyalásra serkent.
  Ludas Matyi: Örömmel látja Őfelsége, hogy a kézdiszentkereszti szegletben a megálmodott kunyhó már létezik, csak résnyire van nyitva az ajtaja és az ablakai. Ezért küld egy varázsszelencét, amit ha kinyitnak, akkor az befogad minden arra járó vándort.
  Vadrózsák: Őfelsége örömmel látja, hogy birodalma ezen részében minden rendben van. A tündérek által aranyporral hinti be a nagyajtai települést, hogy abból mégtöbb erőt merítsenek.
  Óriáspincekunyhó: A messzelátóba az látszik, hogy gomolygó foltok takarják el a maksai település legtisztább forrásának a fényét. Őfelsége, a Királya küld egy varázssipkát, aminek a belseje ezüstporral van behintve, ami segít megtalálni a legmélyebben elrejtett tiszta forrást, ami erőt ad az építkezéshez. Küld egy varázstéglát, amihez ha hozzáér a többi, akkor az összes olyanná változik és ezekkel úgy építik fel a település mesekunyhóját, hogy mellette épen marad más építmény is.
  Lotilko: A Király Őfelsége örömmel látja, hogy a bölöni  település fölött ott van a kunyhó és behinttette a tündérek türelem aranyporával. A Király Őfelsége küld egy aranyorsót, amit ha jól használnak (kézről-kézre adva), akkor egy olyan közös szálat fonnak, amivel gyöngéden lehozhatják a mesekunyhót.
  Hol volt, hol nem volt Árkoson: A Király,az árkosi településen tűzről pattant ízgést-mozgást lát és a messzelátóján keresztül is érzi a forróságot. Ezüstgallyakat küld, amivel higgadt, kellemes fészket tudnak rakni és egy ezüstkendőt, amely a települést betakarja, óvja és minden madarát simogatja.
  Kreatív Gyerekkuckó:A Király a messzelátóba azt látja, hogy a település kincse fénytelen és pici. Ezért küld egy varázslatos nagyítót, amibe ha belenéznek fényessé és elérhetővé válnak a faluban levő értékek és egy varázsbotot, amire ha rátámaszkodnak, akkor a meglátott értékek életre kelnek és segítségükre lesznek. Ezüstport hint, amitől szárnyalhat a lélek. Varázspihét, amelynek libbenése felébreszti a játékos kedvüket.
  Kökény: A Király Őfelsége belenéz a messzelátóba és azt látja, hogy a birodalmának ezen a kökösi területén minden olyan fakó. Ezért küld egy varázsszemüveget, hogy az alattvalói meglássák az igaz értékeket magukban és falujukban, a régi, poros, kopott dolgok szépségét. Delelő Domokosnak küld egy varázspálcát, amit ha megsuhint a levegőbe, akkor a segítők ott teremnek és örömmel, jókedvvel, önszántúkból lendítik előre a közös ügyet.
  Égig Érő Gidófa: Őfelsége belenéz a messzelátójába és egy gyönyörű, hatalmas aranykoronájú fát lát, tele gidófalvi madarakkal, amely a legkisebb szellő fuvalatára is ide-oda inog, ezért lennebb viszi a messzelátót és a terebélyes, erős gyökér helyett, vékony csenevész, szálacskákat észlel. Tíz véka varázs termőföldet küld,  hogy ez a fa biztosan a helyén maradjon és felkészüljön a télre. 

 • Fotógaléria:

 •