Notice: Undefined index: user_lang in /home4/cultcov/public_html/index-akt.php on line 12
Kovászna Megyei Művelődési Központ
 • 2013. 09. 24.

  PÁLYÁZATI KIÍRÁS - KIADÓI PROJEKTEKRE 2013

  «« vissza
 • A vissza nem térítendő támogatások jóváhagyásának kritériumai:

  Kizárólag az olyan kérelmezők részéről érkezett pályázatok kerülnek értékelésre, amelyek tartalmazzák az írott kultúra kategóriájában megvalósított alkotások szerkesztésnek vissza nem térítendő támogatására vonatkozó Pályázati szabályzat 11. cikkelyében előlátott összes dokumentumokat.
  A vissza nem térítendő támogatások jóváhagyásának alapjául szolgáló általános kritériumok a következők:

  A projekt relevanciája a Kovászna Megyei Tanács évi prioritásai szerint – 20 p.

  A tartalom minősége és a technikai megvalósítás – 35 p.

  A projekt megvalósításának módozata – 30 p.

  A költségvetés szerkezete – 15 p., amelyből:
       - A kiadói projekt megvalósíthatósága (a költségvetés megtervezése szempontjából): 0-5 
        - Más típusú támogatások (szándéklevelet a tárafinanszírozók részéről, vagy szponzorizálási szerződések): 0 – 10 p.
  ÖSSZESEN: 100 p.
  A pályázaton részt vehetnek:
  - Kulturális kiadványok kiadói és szerkesztőségei;
  -  Magán jogi személyek, amelyek, az alapító okiratoknak megfelelően, kiadói tevékenységet végeznek (civil szervezetek, K.F.T.-k);
   - Állami jogi személyek (közintézmények, amelyek kiadói projekteket valósítanak meg);

  Részvételi feltételek:
  A pályázati projektek kiválasztásán való részvétel érdekében a kérelmezők a következő feltételeknek kell eleget tegyenek:
  - Nincsen tartozása az állami költségvetés vagy a helyi költségvetés felé;
  - Tiszteletben tartotta a korábbi vissza nem térítendő támogatási szerződések által vállalt kötelezettségeket;
  - A folyóirat, amelynek kiadására kerül kérelmezésre a támogatás, legkevesebb 5 év régiséggel rendelkezik;
  Előnyt jelent a folyóirat minél nagyobb terjesztési lefödöttsége.

  A vissza nem térítendő támogatások kérelmezési folyamata és kiadói projekteknek a pályázaton való részvételéhez szükséges iratcsomó. 
  A kiválasztási folyamat két szakaszban zajlik le, a pályázati szabályzatnak megfelelően.
  A pályázatok kiválasztásán való részvétel érdekében a kérelmezők le kell adják a támogatás kérelmezési iratcsomóját, a pályázati szabályzatban foglaltak előírások tiszteletben tartásával.
  Az első kiválasztási szakaszban a kérelmezők iratcsomója a következőket kell tartalmazza:

  -         A kiadói projektek vissza nem térítendő támogatásának kérelmezési űrlapja, 1. sz. melléklet, aláírva és lebélyegezve;

  -         Költségvetés, 2. sz. melléklet, aláírva és lebélyegezve;

  -         Saját felelősségű nyilatkozat, 3. sz. melléklet, aláírva és lebélyegezve;

  -         Partnerségi nyilatkozat, amely tartalmazza a 4. sz. mellékletben előírtakat, aláírva és lebélyegezve;

  -         A támogatásra javasolt kulturális könyv, folyóirat, publikáció kiadása esetében megszerkesztett kézirat, egy összefoglalóval kísérve;

  -         A szerzők, közreműködők, szerkesztők önéletrajzai vagy életrajzai, elbeszélő formában; információs anyagok azon személyiségekre vonatkozólag, akik részt vesznek a kiadói projektek megvalósításában; további lényeges információk;

  -         A folyóiratok és kiadványok kiadói, illetve szerkesztőségei egy kiadói katalógust mellékelnek a pályázathoz az utolsó kiadói megjelenésekkel;

  Azon kérelmezők, akik pályázatai kiválasztásra kerültek az első kiválasztási szakaszban a kiértesítést követő 15 napos naptári határidőn belül a következőkkel egészítik ki a pályázati iratcsomót:

  • Bejegyzési bizonylat, vagy más, a jogi személyiség elnyerését igazoló irat;
  • A szervezet adószámának igazolványa;
  • Alapító okirat, alapszabályzat és a bejegyzett székhely igazolványa, valamint esetenként más kiegészítő iratok;
  • A szervezetnek az előző pénzügyi év december 31-én elkészített, a megyei közpénzügyi igazgatóságon beiktatott évi pénzügyi helyzete; könyvelési mérleg, vagy, azon szervek esetében, akik egyszerű könyvelést vezetnek, végső adózási határozat;
  • Adóigazolás;
  • Iratok, amelyekből kitűnik, hogy milyen címen vannak használva a helyiségek, abban az esetben, amennyiben a kiadói projektre nem a kérelmező székhelyén kerül sor;
  • A támogatásra javasolt kiadói projekt általános költségvetésének megalapozására szolgáló dokumentáció (árajánlatok gazdasági szereplők részéről, akik bármilyen jellegű, a javasolt kiadói projekt megvalósításához szükséges szolgáltatást tudnak végezni, valamint további hasonló dokumentumok);
  • További saját, vagy bevont finanszírozási forrás létezésének igazolása, a következőképpen:
   - A kérelmező saját felelősségű nyilatkozata a saját, vagy bevont hozzájárulást illetően, bankszámlakivonattal kísérve;
   - Szponzorizálási szerződés, vagy
   - Szándéknyilatkozat;
   - Más típusú, harmadik fél részéről származó pénzügyi támogatás;
  • A kiadói projekt megvalósítása érdekében létrehozott esetleges partnerségekre vonatkozó dokumentumok;
  • A kérelmező bemutatja a szerződés másolatát, amely által megszerezte a kiadványok  - amelyek megvalósítására a támogatást igényeli – megszerkesztése céljából a szerzői jogokat. Egy cím újrakiadása esetében a kérelmező megjelöli az előző kiadványt/kiadványokat (esetenként), attól függetlenül, hogy melyik kiadónál publikálta az előző kiadványt;
  A támogatás kérelmezési iratcsomóját a Kovászna Megyei Művelődési Központ székhelyén (Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 2. sz.) kell személyesen leadni, vagy elküldeni postán, vagy gyorspostán a jelen kiírásban megjelölt határidőig. 
  További részleteket a támogatási szesszióról a www.cultcov.ro vagy a www.kvmt.ro honlapokon, az office@cultcov.ro elektronikus címen, illetve a 0267-351 648 telefonszámon lehet igényelni.

 •