• 2014. 01. 15.

    Orza Călin:Táncában lakozik... - könyvbemutató

    «« vissza
  • Orza Călin Táncában lakozik... című könyvéről: „Nem lehet a kötet jelentőségét eléggé hangsúlyozni: nemhogy e vidéken, de egyáltalán a Kárpát-medencében nem találunk példát arra, hogy a cigánytánc kultúrát ilyen átfogóan és ilyen mélységben valaki is vizsgálta volna. A kötet - szerzőjének táncos gyakorlati tapasztalata eredményeként - rendkívüli érdeme, hogy nem csupán a néprajzi hátteret, a táncélet társadalmi viszonyait és szokásrendszerét vizsgálja, hanem MAGÁT A TÁNCOKAT is, a táncos mozdulatok sorát, jellegét, kifejezési módját és tartalmát.” (Fügedi János, egyetemi docens, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Zenetudományi Intézet).
    Néprajzkutatók számára ma már köztudott tény, hogy sok esetben a cigányság őrizte meg azoknak a magyar, román vagy más nemzetségű táncoknak az elemeit, amelyeket saját nemzetük elfeledett. Ugyanakkor meglepő, hogy a megye területén élő közösségek tánca mennyire eltér egymástól, milyen változatos képet mutat a legarchaikusabb, termékenységi elemeket is megőrző rókatánctól az egyenes örökség híján tévéből, környezetben látottakból visszatanult cigány táncház jelenségéig.

  • Fotógaléria:

  •