• 2014. 03. 27.

    NAGYJAINK -Háromszék jeles szülötteiről

    «« vissza
  • Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a könyvet ekképpen ajánlja: „Hat esztendeje egy harminc oldalas füzet jelent meg Háromszék jeles szülötteinek életrajzi adataival. Az ötös és a tízes születési vagy elhalálozási évforduló szerint számba vett jeleseinkről 2012-ig összesen öt kiadvány látott világot. A sorozat legutolsó darabja már jóval hosszabb, összesen hetvenhat oldalas kiadvánnyá gyarapodott. Már a kezdetekben, azaz a kiadványsorozat útra indításakor az volt a cél, hogy az elkövetkező évek során majd egy vaskosabb kötettel állítsunk nagyjainknak méltó emléket. Szorgalmas gyűjtőmunka eredményeként mára 357 életrajz gyűlt össze. (…) Az a tapasztalatom, hogy ezzel a kiadványsorozattal, a kiemelten ünnepelt jelesek mellett a kevésbé ismert, de a tudomány, a művészettársadalom vagy az egyháztörténet által számon tartott, jelentős háromszéki szülötteket is visszacsempésztük a köztudatba. Örömmel látom, hogy a megye valamennyi szegletében van, akire emlékezni.”

    A könyv megvásárolható a Kovászna Megyei Művelődési Központ székhelyén (Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér, 2 szám), hétköznapokon 8-16 óra között. Ára 50 lei.

  • Fotógaléria:

  •