• 2014. 07. 04.

  Pályázati kiírás

  «« vissza
 • Pályázati kiírás

  Kiadói projektek - 2014

   

  A Kovászna Megyei Művelődési Központ a Kovászna Megyei Tanács nevében meghirdeti a kiadói projektek megvalósítását támogató 2014-es pályázati szessziót

   

  A Kovászna Megyei Művelődési Központ vissza nem térítendő támogatást biztosít gyermek és ifjúsági kulturális és irodalmi folyóiratok megszerkesztésére és kiadására, amelyek megvalósítására a támogatási szerződés aláírása és 2014 november 30. között kerül sor.

   

  A Kovászna Megyei Művelődési Központ által 2014-ban meghirdetett vissza nem térítendő támogatások keretösszege 50.000 RON.

   

  A maximálisan igényelhető összeg, amelyet egy legtöbb 5 címből álló kiadói projekt megvalósítására lehet igényelni, 50.000 RON.

   

  A vissza nem térítendő támogatás kizárólag a támogatás kedvezményezettje által rendelkezésre álló, vagy általa bevont saját finanszírozási források – más, mint a vissza nem térítendő támogatás formájában kapottak – létezésének feltételei között kerül jóváhagyásra, legkevesebb a kiadói projekt teljes költségvetésében előlátott elszámolható költségek 10%-a mértékében.

   

  A kiadói  pályázatok benyújtásának időszaka: 2014. 07. 04. – 2014. 08. 04.

   

  A kiadói  pályázatok benyújtásának határideje: 2014. 08. 04., 16 óra.

   

  A vissza nem térítendő támogatások jóváhagyásának kritériuma:

  Kizárólag az olyan kérelmezők részéről érkezett pályázatok kerülnek értékelésre, amelyek tartalmazzák az írott kultúra kategóriájában megvalósított alkotások szerkesztésnek vissza nem térítendő támogatására vonatkozó Pályázati szabályzat 11. cikkelyében előlátott összes elemeket

   

  A vissza nem térítendő támogatások jóváhagyásának alapjául szolgáló általános kritériumok a következők:

  -          A projekt megfelelősége (mérete) a Kovászna Megyei Tanács évi prioritásai szerint – 20 p.

  -          A tartalom minősége és a technikai megvalósítás – 35 p.

  -          A projekt megvalósításának módszere – 30 p.

  -          A költségvetés szerkezete – 15 p., amelyből:

  o   A kiadói projekt megvalósíthatósága (a költségvetés megtervezése szempontjából): 0-5 p.

  o   Más típusú támogatások (szándéklevelet a tárafinanszírozók részéről, vagy szponzorizálási szerződések): 0 – 10 p.

  ÖSSZESEN: 100 p.

   

   

  A pályázaton részt vehetnek:

  - Kulturális kiadványok kiadói és szerkesztőségei;

  - Magán jellegű jogi személyek, amelyek, az alapító okiratoknak megfelelően, kiadói tevékenységet végeznek (civil szervezetek, K.F.T.-k);

  - Állami jogi személyek (közintézmények, amelyek kiadói projekteket valósítanak meg);

   

  Részvételi feltételek:

  Hogy részt vehessenek a pályázati projektek kiválasztásán a kérelmezők a következő feltételeknek kell eleget tegyenek:

  - Nincsen tartozása az állami költségvetés vagy a helyi költségvetés felé;

  - Tiszteletben tartotta a korábbi vissza nem térítendő támogatási szerződések által vállalt kötelezettségeket;

  - A folyóirat, amelynek kiadására kerül kérelmezésre a támogatás, legkevesebb 5 év régiséggel rendelkezik;

   

  Előny:

  Előnyt jelent a folyóirat minél nagyobb lefödöttségi területe.

   

  A vissza nem térítendő támogatások kérelmezési folyamata és kiadói projekteknek a pályázaton való részvételéhez szükséges iratcsomó

  A kiválasztási folyamat két szakaszban zajlik le, a pályázati szabályzatnak megfelelően.

   A pályázatok kiválasztásán való részvétel érdekében a kérelmezők le kell adják a támogatás kérelmezési iratcsomóját, a pályázati szabályzatban foglaltak előírások tiszteletben tartásával.

   

  Az első kiválasztási szakaszban a kérelmezők iratcsomója a következőket kell tartalmazza:

  -          A kiadói projektek vissza nem térítendő támogatásának kérelmezési űrlapja, 1. sz. melléklet, aláírva és lebélyegezve;

  -          Költségvetés, 2. sz. melléklet, aláírva és lebélyegezve;

  -          Saját felelősségű nyilatkozat, 3. sz. melléklet, aláírva és lebélyegezve;

  -          Partnerségi nyilatkozat, tartalmazva a 4. sz. mellékletben előírtakat, aláírva és lebélyegezve;

  -          A támogatásra javasolt kulturális könyv, folyóirat, publikáció kiadása esetében megszerkesztett kézirat, egy összefoglalóval kísérve;

  -          A szerzők, közreműködők, szerkesztők önéletrajzai vagy életrajzai, elbeszélő formában; információs anyagok azon személyiségekre vonatkozólag, akik részt vesznek a kiadói projektek megvalósításában; további lényeges információk;

  -          A folyóiratok és kiadványok kiadói, illetve szerkesztőségei egy kiadói katalógust mellékelnek a pályázathoz az utolsó kiadói megjelenésekkel;

   

  Azon kérelmezők, akik pályázatai kiválasztásra kerültek az első kiválasztási szakaszban a kiértesítést követő 15 napos naptári határidőn belül a következőkkel egészítik ki a pályázati iratcsomót:

  -          Bejegyzési bizonylat, vagy más, a jogi személyiség elnyerését igazoló irat;

  -          A szervezet adószámának igazolványa;

  -           Alapító okirat, alapszabályzat és a bejegyzett székhely igazolványa, valamint esetenként más kiegészítő iratok;

  -          A szervezetnek az előző pénzügyi év december 31-én elkészített, a megyei közpénzügyi igazgatóságon beiktatott évi pénzügyi helyzete; könyvelési mérleg, vagy, azon szervek esetében, akik egyszerű könyvelést vezetnek, végső adózási határozat;

   

  -          Adóigazolás;

  -          Iratok, amelyekből kitűnik, hogy milyen címen vannak használva a helyiségek, abban az esetben, amennyiben a kiadói projektre nem a kérelmező székhelyén kerül sor;

  -          A támogatásra javasolt kiadói projekt általános költségvetésének megalapozására szolgáló dokumentáció (árajánlatok gazdasági szereplők részéről, akik bármilyen jellegű, a javasolt kiadói projekt megvalósításához szükséges szolgáltatást tudnak végezni, valamint további hasonló dokumentumok);

  -          További saját, vagy bevont finanszírozási forrás létezésének igazolása, a következőképpen:

  o   A kérelmező saját felelősségű nyilatkozata a saját, vagy bevont hozzájárulást illetően, bankszámlakivonattal kísérve;

  o   Szponzorizálási szerződés, vagy

  o   Szándéknyilatkozat;

  o   Más típusú, harmadik fél részéről származó pénzügyi támogatás;

  -          A kiadói projekt megvalósítása érdekében létrehozott esetleges partnerségekre vonatkozó dokumentumok;

  -          A kérelmező bemutatja a szerződés másolatát, amely által megszerezte a kiadványok megszerkesztése céljából a szerzői jogokat, amelyre támogatást igényel. Egy cím újrakiadása esetében a kérelmező megjelöli az előző kiadványt/kiadványokat (esetenként), attól függetlenül, hogy melyik kiadónál publikálta az előző kiadványt;

   

  A támogatás kérelmezési iratcsomóját a Kovászna Megyei Művelődési Központ székhelyén kell személyesen leadni, vagy elküldeni postán, vagy gyorspostán a jelen kiírásban megjelölt határidőig.

   

  A kiadói projektek pályázati dokumentációja elérhető a www.cultcov.ro vagy a www.kvmt.ro honlapokon.

   

  További részleteket a támogatási szesszióról a www.cultcov.ro vagy a www.kvmt.ro honlapokon, az office@cultcov.ro elektronikus címen, illetve a 0267-351 648 telefonszámon lehet igényelni.

 •