• 2012. 01. 20.

  Nagyjaink 2012.

  «« vissza
 • Az idén számba vett nagyjaink között van író, költő, tanár, lelkész, főpap, szerzetes, jogász, orvos, gyógyszerész, udvari tanácsos, polgármester, országgyűlési képviselő, közgazdász, katonatiszt, nyelvész, pedagógiai szakíró, történetíró, helytörténész, művészettörténész, folklórgyűjtő, műfordító, szerkesztő, festőművész, textilművész, táncművész, színművész, erdőmérnök, hídépítő mérnök, főépítész, katonatiszt, zoológus, ornitológus és lepkegyűjtő – történelmünk, nemzeti identitásunk, irodalmunk, művészetünk kiemelkedő alakjai. Nevük megtalálható a tankönyveinkben, arcképeik múzeumok, könyvtárak, tanintézmények, közintézmények falán, tetteik mindannyiunk tudatában. Jelen kiadványban arra törekszünk, hogy tetteikre emlékezzünk, ha azt már személyesen nem is tudjuk megköszönni nekik.   

  Az ünnepeltek közül kiemelkedik a 300 esztendeje Felsőcsernátonban született Bod Péter lelkész, irodalmár, akinek nevét viseli a szülőfalu iskolája és a kézdivásárhelyi tanítóképző, de róla neveztek el egyesületet, alapítványt, tanulmányi központot, utcákat és könyvtárakat is.

  Sepsiszentgyörgy két városépítő polgármesterére is emlékezhetünk 2012-ben: 120 éve hunyt el ifj. Császár Bálint, valamint az általa hazahívott és támogatott, ifj. Gödri Ferenc 150 éve született.

      Az ünneplés és az emlékezés egy megmaradásra hivatott közösségnek mindig erőt ad a továbblépéshez. Ezért is tartjuk fontosnak elődeink életrajzi adatainak összegyűjtését és közkinccsé tételét. Legtöbb településen iskolák nevei, szobrok, emléktáblák, egyesületek, alapítványok és rendben tartott sírok őrzik a neves szülöttek emlékét, de még vannak olyan elfeledett jelesek, akikre lehet, hogy éppen ez a kiadvány irányítja rá a figyelmet.

  Fontosnak tartjuk a jeles embereinkre való folyamatos emlékezést, mert tudjuk, hogy ennek erős öntudaterősítő és megtartó ereje van. Ez a kiadványsorozat hamarosan vaskos kötetté duzzad, ami majd azt fogja hirdetni, hogy szellemóriások tekintetében Háromszék jeleskedik. Az adatgyűjtés és a feltárás folyamatos!

  A kötet szerkesztője Szőts Zsuzsa, grafikai tervezője Kolumbán Hanna.

  Kiadja a Háromszék Vármegye Kiadó, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és Kovászna Megye Tanácsa

 • Fotógaléria:

 •