• Aktuális hírek

 • 2015. 10. 01.

  Mesekunyhó - az első és az állandó próbatétel

  Szent Mihály havának utolsó napján (Szept.30.) kihirdettetik az első próbatétel:  

  Figyelem, figyelem közhírré tétetik, keressétek meg a saját falutokban azt a helyet, amelyet   Mesekunyhóvá változtathattok. Találjátok ki, hogy a Király legkisebb fia milyen kincseket látott, erre Ti hogyan vigyáznátok és hogyan tennétek lehetővé, hogy ez a tudás a gyermekeitekre is szálljon. Mindezeket írjátok, tervezzétek, fontolgassátok és latolgassátok,írjátok és rajzoljátok le, majd küldjétek el a Király Őfelségének. Erre van 21 napotok!

  Szent Mihály havának utolsó napján (Szept.30.) kihirdettetik az állandó próba is:  

  Figyelem, figyelem....szólítsátok meg öreganyátokat, az öreg bölcseket és kérdezzétek meg, hogy ők hogyan élték hétköznapjaikat és ünnepeiket. Hozzátok vissza a régi időket, ahol együtt volt a falu népe!
  A mulatságok és a mindennapok megélt pillanatait (közös munka, közös ünneplés, közös élmények) örökítsétek meg és időszakosan tájékoztassátok Őfelségét. A Király javaslata, hogy a próba időtartama alatt, minden emléket rójatok be a Nagy Könyvbe. Tanácskozzatok arról, hogy melyik lesz az az egyszeri alkalom és mikor, amikor a Király Őfelségét vendégül látjátok és erről tájékoztassátok egy héttel előtte. Ez a próbatétel végigkíséri mind a hét hónapot és a mindent eldöntő utolsó megmérettetésen kell számot tenni róla.

   

 • 2015. 10. 01.

  Mesekunyhó - rajtolt a vetélkedő!

      A Magyar Népmese Napján útjára indul a Kovászna Megyei Művelődési Központ és Kovászna Megye Tanácsa által kezdeményezett megyei vetélkedő, amely  háromszéki falusi környezetben élő és dolgozó non-formális csoportoknak, közösségeknek, civil szervezeteknek és alapítványoknak volt meghirdetve.
      A megyei vetélkedőre 5 csapat jelentkezett a sepsibodoki Kincsás Óriásai, Zabola községhez tartozó Páváról, a Színestollú Páva csapata, Zágon települését képviselő mesecsapat, Kilyén nevében a Szent Kilián kőkeresztes lovagok játszanak a következő hét hónapban a kihirdetett nyereményekért. A Brassó megyei Alsórákos, Szerencsepróbáló csapata pedig versenyen kívül szeretné a vetélkedő hét próbáját kiállni és Király Őfelségével találkozni.
 • 2015. 09. 24.

  Százlábú Néptáncoktató és Közösségépítő Tábor

      A „Százlábú” Néptáncoktató és Közösségfejlesztő Táborra 2015.  augusztus 03 - 09. között került sor, immár nyolcadik alkalommal, Borospatakán (Hargita megye) a sepsiszentgyörgyi Százlábú  és Százlábacskák Néptáncegyüttesek tagjainak (115 résztvevő) a részvételével, akik mellett részt vett hét népzenész (profi zenészek), öt táncoktató, három kézműves és egy játék mester is.
      A rendezvény keretén belül két tájegység (Szatmár és Bihar), két nemzetiség (romániai magyar, magyarországi román) népi táncainak és az ezekhez kötődő énekeknek, hagyományoknak oktatására, bemutatására, népjátékok tanulására és gyakorlására, valamint a már tanult és ismert táncok (moldvai, felcsíki, nyárádselyei, mezőségi, kalotaszegi, szászcsávási) begyakorlására került sor.
      A táncokat kolozsvári, a Népművészet Ifjú Mesterei címet elnyert (Both Zsuzsa, Both József), valamint nagyváradi és sepsiszentgyörgyi oktatók tanították, akik mellett csíkszeredai, nagyváradi, gyergyószentmiklósi és sepsiszentgyörgyi népzenészek biztosítottak élő zenét, úgy a próbákon, mint az esti táncházakban  A játékok levezetéséért Péter Orsolya (a Kovászna Megye Művelődési Központ munkatársa) és Virág Imola (Háromszék Táncegyüttes, Sepsiszentgyörgy) feleltek. A kézműves foglalkozásokat pedig Benkő Éva (Sepsiszentgyörgy), Demeter Miklós és Petrova Anasztázia (Bikkfalva) vezették le. Mindezek mellett hét szülő segített önkéntesen a tábori programok levezetésében.

 • 2015. 09. 24.

  Fődíjat nyert a Szenesek

  Vargyasi Levente és Kinda István alkotópáros a Szenesek című néprajzi dokumentumfilmmel elnyerte a 15. lakiteleki filmszemle fődíját. 
  A rangos magyarországi eseményre 71 filmet neveztek be, ebből 26 került versenybe, amit egy 32 tagú neves, filmes zsűri értékelt, ennek elnöke Sára Sándor Kossuth- és Balázs Béla -díjas filmrendező, aki külön gratulált az alkotóknak és örömét fejezte ki, hogy "hagyományos mesterségeket művészi szinten bemutató" filmeket készítenek.
  A fődíjat megosztva ítélték oda a Szenesek alkotóinak és Csibi Lászlónak Édes Erdély című művéért. 
  A díjjal egymillió forintos jutalom jár: ennek felét a Magyar Média Mecenatúra Program révén a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság ajánlotta fel, másik felét pedig a következő filmre fordítható támogatásként biztosítja a Nemzetstratégiai Kutatóintézet.
  Az alkotópárosnak ez már a harmadik filmje a régi hagyományos mesterségek sorozatból, amelyet a Kovászna Megyei Művelődési Központ támogat. Tavaly a Meszesek című filmjükkel nyertek fődíjat a lakiteleki filmszemlén. 
 • 2015. 09. 24.

  Mesekunyhó - a vetélkedő felhívása

  Meseszerű vetélkedő, mesebeli nyereményekkel Háromszék falusi közösségeinek!

      A Kovászna Megyei Művelődési Központ és Kovászna Megye Tanácsa 2015. szeptember 30 és 2016. április 15 között megyei vetélkedőt hirdet háromszéki falusi környezetben élő és dolgozó non-formális csoportoknak, közösségeknek, civil szervezeteknek és alapítványoknak. A MESEKUNYHÓ megyei vetélkedőnek két kategóriája van, kistelepülés (legtöbb 700 lakosú) és nagytelepülés (legkevesebb 800 lakosú).
      A nyeremény egy-egy mesekunyhó teljes felszerelése, egységesre tervezett, helyi mesterek által készített bútorok (polcok, asztalok, székek, fogas, stb.), kellékek (meseszőnyegek, függöny, falvédő, bábparaván stb.), játékok és különböző foglalkozásokhoz szükséges felszerelések.
      A vetélkedő alatt 7 próbát kell kiállni/megoldani a benevezett csapatoknak: ezek közül egyik állandó próba (ez a vetélkedő teljes időtartama alatt végzendő), a többit  2-3 hetenként közöljük. A megoldásokat írásos, képes, digitális dokumentációk formájában kell a szakmai zsűrihez továbbítani.

  A vetélkedőre egy településről egy csapat nevezhet be, szükséges a település önkormányzatától, egyházi intézményétől vagy iskolájától, óvodájától bérbe kapott közösségi térre vonatkozó bizonylat (a helyiség min. 30 négyzetméteres terület kell legyen és nem lehet magánlakás), egy nyilatkozat, hogy minimálisan 2 évig a versenyző csapat rendelkezésére áll a helyiség és 1 éves jogszerű szerződés (másolat), a használatra vonatkozóan. Ha a versenyző csapatnak van saját közösségi tere, helyisége, akkor a tulajdonjogról szóló bizonylat elégséges. Feltétel még a csapatvezető (kapcsolattartó személy) önéletrajza, egy rövid leírás a csapatról (a csapat neve, hány tagja van, életkoruk, foglalkozásuk és hogy, miért neveztek be a vetélkedőre) és egy rövid leírás a településről.
  A vetélkedő ötletgazdája és lebonyolítója a Kovászna Megyei  Művelődési Központ, amelynek fenntartója Kovászna Megye Tanácsa.
  Iratkozni lehet személyesen a Művelődési Központ székhelyén, Szabadság tér 2 szám alatt, naponta 9-16 óra között. Vagy levélben elküldve a benevezéshez szükséges aktákat az intézmény postai címére (520008 – Szabadság tér, 2 szám, Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye)
  A vetélkedővel kapcsolatosan érdeklődni lehet a 0267-351648-as és a 0757-047717 (Péter Orsolya) telefonszámokon vagy a mesekunyho@gmail.com elektronikus postacímre küldött levéllel. Az iratcsomók beérkezési határideje 2015. szeptember 28.

 • 2015. 09. 16.

  Pályázati kiírás kiadói projektek 2015.

  A Kovászna Megyei Művelődési Központ a Kovászna Megyei Tanács nevében meghirdeti a kiadói projektek megvalósítását támogató 2015/2-es pályázati szessziót. A Kovászna Megyei Művelődési Központ vissza nem térítendő támogatást biztosít kulturális kiadványok megszerkesztésére és kiadására, amelyek megvalósítására a támogatási szerződés aláírása és 2015 november 30. között kerül sor. Pályázni a következő témakörökben lehet:
  Kovászna megye történelme a  XIX. – XX. században;
  Kovászna megye néprajza;
  Kovászna megye képzőművészete.

 • 2015. 09. 02.

  Székelyföldi Dokumentumfilm Szemle - felhívás

  Hargita és Kovászna Megye Tanácsa, marosszéki önkormányzatokkal összefogva, kulturális intézményei közreműködésével, kulturális és civil szervezetekkel közösen, 2015. október 8–18. között szervezi meg az VI. Székelyföld Napokat. E rendezvénysorozat keretében második ízben rendezik meg a Székelyföldi Dokumentumfilm Szemlét.  A rendezvény több helyszínen zajlik a jelzett időszakban, városokban és falvakon, lehetőség szerint közönségtalálkozókkal, beszélgetésekkel. Olyan dokumentumfilmek benevezését várjuk, amelyek a rendszerváltás után keletkeztek, és székelyföldi témákat dolgoznak fel. Egy alkotó maximum 2 filmmel nevezhet be. További felvilágosítás Szabó Károlytól kapható, e-mail: szkarcsi@gmail.com, jelentkezési határidő 2015. szeptember 18.
  A rendezvény főszervezője a Kovászna Megyei Művelődési Központ, Kovászna Megye Tanácsa, társszervező a Bibliofil Alapítvány M.E., a Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház.
  A nevezési lap letölthető itt vagy igényelhető az szkarcsi@gmail.com e-mail címről.

 • 2015. 08. 12.

  Idén Kovászna megye képviseli Erdélyt a nagyszebeni NEMZETI HAGYOMÁNYOK ÉS SZOKÁSOK FESZTIVÁLJÁN!

      Idén Kovászna megye képviseli Erdélyt a XIII. Nemzeti Hagyományok és Szokások Fesztiválján amit 2015. augusztus 14-16 közötti időszakban tartanak és amelynek házigazdája a nagyszebeni Astra Néphagyományok Múzeuma
      A rendezvényt az Astra Nemzeti Múzeum Központ kezdeményezésére első alkalommal 2001-ben szervezték meg a Művelődési Minisztérium és a Román Kulturális Intézet védnöksége alatt, a Hagyományos Kultúrát Megőrző és Népszerűsítő Nemzeti Központtal, a meghívott megyék közigazgatási intézményeivel és művelődési központjaival együttműködve, valamint Szeben Megye Tanácsa és a Szebeni Polgármesteri Hivatal pénzügyi támogatásával.
      A nagyszebeni Fiatal Erdőben található múzeumkomplexumban megszervezett fesztivál alapkoncepciója szerint minden évben három megye kap lehetőséget a bemutatkozásra: egy megye Erdélyből (beleértve Bánságot, Körös-vidéket és Máramarost), egy megye Munténiából (beleértve Olténiát és Dobrudzsát) és egy megye Moldvából (beleértve Bukovinát és Besszarábiát), valamint a határon túli román közösségek képviselői (Moldovai Köztársaság, Szerbia, Bulgária, Magyarország és Ukrajna). Idei meghívott megyék Argeş, Caraş Severin  és  Kovászna. 

 • 2015. 08. 12.

  Százlábú és Százlábacskák közösségépítő tánctábora

      A Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Kovászna Megyei Tanács közös szervezésében, 2015. augusztus 3-9 között, a Borospataki Skanzenben zajlott a Százlábú Néptáncegyüttes és a Százlábacskák Gyermek Néptáncegyüttes nyolcadik közösségépítő tánctábora.
      A tábor gazdag programja felejthetetlen élményeket,tapasztalatokat biztosított a 131  gyermek, fiatal és felnőtt résztvevőjének. A Virág Endre és Imola házaspár által vezetett Százlábú Néptáncegyüttesnek, Both Jocó és Both Zsuzsa, a kolozsvári Ördögtérgye Néptáncegyüttes vezetői, valamint a „népművészet ifjú mesterei” a magyarországi román méhkeréki táncrendet és széki énekeket tanítottak. A Százlábacskák Gyermek Néptáncegyüttes szatmári táncokkal, népi játékokkal és énekekkel ismerkedett, velük Benedek Árpád, a nagyváradi Csillagocska Néptáncegyüttes vezetője, néptáncoktató és zenepedagógus és egyik tanítványa Szőcs Brigitta  foglalkozott. 

 • 2015. 07. 22.

  A MESÉK SZÁRNYAIN – interetnikus mesetábor Csernátonban!

  A Kovászna Megyei Művelődési Központ és Kovászna Megye Tanácsa  2015. július 13-18 között, a csernátoni Hanna Panzióban, INTERETNIKUS MESETÁBORT szervezett 39,  8-10 év közötti háromszéki magyar és román anyanyelvű gyermekeknek. A táborban Barótról, Olasztelekről, Székelyszáldobosról, Ozsdoláról, Csernátonból, Kézdialbisból, Csomakőrösről, Barátos, Zabola, Kökös, Sepsiszentkirályból, Sepsiszentgyörgyről érkeztek.  A szervezők, a 6 napos program előkészítésében szem előtt tartották, hogy minél több játékosan felépített mesehelyzetet teremtsenek, amelyekben a tábor résztvevői megtapasztalhatták az együttműködés fontosságát, a népmesei világon mintáit hasznosítva erősítették, fejlesztették saját személyiségüket és megtanulták elfogadni/befogadni a másságot! 

 • 2015. 07. 22.

  X. Perkő Gyermek és Ifjúsági Táncegyüttesek Találkozója - beszámoló

      A X. Perkő Erdélyi Gyermek- és Ifjúsági Tánctalálkozót a Kovászna Megyei Művelődési Központ és Kovászna Megye Tanácsa közös szervezésében kerül sor 2015. június 13-14 között, a kézdiszentléleki Perkőn.
      A kétnapos rendezvény gáláján, amely négy részből állt,  38 erdélyi, magyarországi gyermek- és ifjúsági néptánccsoport, néptáncegyüttes - összesen 1110 résztvevő - mutatkozott be 8 -12 perces műsorral. Ez egy olyan találkozási lehetőség volt gyerekeknek, ifjaknak, együttes vezetőknek ahol az ügyesebbek példaképet mutathattak azon egyéneknek, csoportoknak, együtteseknek akik fel szeretnének zárkózni és nem csak a táncban hanem viselkedésben, viseletben, kézműves foglalkozásban, népi játékokban egyaránt, hiszen a két napos rendezvényen mindezekre sor került úgy az előadások alatt mint a másfél órás szünetekben mikor megállt az élet a színpadon és kezdetét vette a népi olimpia. Volt zsákba futás, kötélhúzás, fakanalas tojásfutás, kötélugrás, rongylabdafoci, patkódobás, stb. a gyerekek nagy örömére.

 • 2015. 06. 29.

  V. Mozsika Népzenei Tábor

  A Kovászna Megyei Művelődési Központ és Kovászna Megye Tanácsa, 2015. augusztus 23 - 29. közötti időszakban  megszervezi az V. Mozsika Népzenei Tábort, a csernátoni Hanna Panzióban (Kovászna megye).
  A táborban hegedűn, brácsán, nagybőgőn, harmonikán játszani tudó diákok és felnőttek vehetnek részt, illetve olyan személyek, akik népdalokat kívánnak tanulni. A tábor keretén belül kalotaszegi népzenét tanítanak, a kezdők hajnalit és legényest, míg a haladók a teljes skálát (csárdás, szapora, legényes és hajnali) fognak tanulni. A tábor oktatói: Fazakas Levente (hegedű), Szilágyi László (brácsa, harmonika), Bajna György (nagybőgő), Bartis Zoltán (hegedű) és István Ildikó (népdal).
  A helyek száma korlátozott, érdeklődni és jelentkezni a  istvan_magori@yahoo.com e-mailcímre elküldött levélben lehetséges vagy a 0267- 351 648, 0742-148687 telefonszámokon. Jelentkezési határidő 2015. augusztus 3. (vasárnap).
  További részletek a www.facebook.com/KovasznaMegyeiMuvelodesiKözpont.

 • 2015. 06. 22.

  II. Székelyföldi Fotóbiennále

  A Camera Club Siculorum Fotóklub és a Kovászna Megyei Művelődési Központ, illetve Kovászna Megye Tanácsa szervezésében, Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Kulturális Központ, Sepsiszentgyörgy Európa Kulturális Fővárosa 2021, és az Erdélyi Művészeti Központ támogatásával meghirdetik a II. Székelyföldi Fotóbiennálét
  A II. Székelyföldi Fotóbiennále célja egy szakmai-művészi párbeszéd lehetőségének megteremtése székelyföldi és nemzetközi fotósok között, Székelyföld multikulturális értékeinek nemzetközi szinten való népszerűsítése, és nem utolsósorban egy igényes, kihívást jelentő, szakmai rendezvénnyel idecsalogatni a fotózás nemzetközi nagyjait a hazai szakmának és közönségnek.
  A rendezvény szakmai védnökei: a Romániai Fotóművészek Szövetsége (AAFR), a Magyar Fotóművészek Világszövetsége és a Nemzetközi Fotóművészek Szövetsége (FIAP) és főtámogatója a CANON. További információk az esemény honlapján a www.fotobiennale.ro-n találhatók.

 • 2015. 06. 22.

  Elitek Háromszéken a 19-20. században. - konferencia

      A Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ által támogatott Elitek Háromszéken a 19-20. században.  A politikai, gazdasági, egyházi és kulturális élet szereplői című kutatási projekt célja az volt, hogy újabb adatokat tárjon fel az egykori Háromszék megye politikai, kulturális és gazdasági életéről valamint, hogy azokat értelmezze. 
      A 2014-es év folyamán megadott témakörökben kutatásokat folytattak Novák Csaba Zoltán (a kutatás vezetője),  Tóth Szabolcs, Tăraș Silviu, Nagy Éva, Lőrinczi Dénes, Tóth Bartos András, Kelemen Kálmán, Nagy Botond,  Gazda Enikő, Tóth Levente, Pál Judit, Pál János és Gidó Csaba. A kutatások a 19-20. századok egy-egy fontosabb korszakának háromszéki elitjeit, személyiségeit vizsgálták, azt hogy a székely megye miként kapcsolódott be a magyarországi és romániai politikai, gazdasági és szellemi életbe, hogy a helyi vezetők és értelmiségiek milyen jövőképet képzeltek el és, hogy ezt a változó történelmi időszakokban, hogy vitelezték ki.
      Ezek a kutatási eredmények 2015. június 27-én, szombaton, a Székely Nemzeti Múzeum, Bartók termében, 10 órától rendezett konferencián 13 előadásban kerülnek bemutatásra. Az esemény a témák iránt érdeklődő közönség számára is nyitott.

 • 2015. 06. 16.

  Kézműves és néptánctábor felnőtteknek

  A Kovászna Megyei Művelődési Központ partnerségben a Csutak Vilmos Pedagógusok Házával, 2015. június 29 - július 3. között tizedik alkalommal szervezi meg a kézműves és néptánctábort felnőtteknek. A tábor helyszíne Réty, az Antos János Általános Iskola
  Mi a képzés célja? Hogy a néptáncot, éneket, kézműves foglalkozást, dráma játékokat mint önálló pedagógiai megközelítést a saját bőrödön ismerd meg és éld át. Így megtapasztalva, veheted rá a diákjaidat, hogy próbára tegyék önmagukat. Mindezekre a kérdésekre a saját élmény révén keressük a közös választ. Képzésünkön játékos élménypedagógiai tréning-szerű módszerekkel, a tapasztalati tanulás hatékonyságát és módszereit mutatjuk be a résztvevőknek.

 • 2015. 06. 12.

  INTERETNIKUS MESETÁBOR

  A Kovászna Megyei Művelődési Központ és Kovászna Megye Tanácsa 2015. július 13-18 között, a csernátoni Hanna Panzióban, INTERETNIKUS MESETÁBORT szervez  8-10 év közötti háromszéki magyar és román anyanyelvű gyermekeknek.
  A tábor célja, hogy lehetőséget teremtsen a megyében egymás mellett élő magyar és román anyanyelvű gyermekeknek, hogy a népmesék segítségével közelebb kerüljenek egymáshoz. A tábor programjában kézműves foglalkozások, drámajátékok, bábos műhelymunka, mesetáncház, nemzetiségi estek szerepelnek.
  A tábor részvételi díja  75 ron, a helyek száma korlátozott. A részvételi díj 
  tartalmazza a foglalkozásokat, a szállást, napi háromszoros étkezést, ugyanakkor a saját kezűleg elkészített kézműves tárgyakat is elvihetik a gyermekek.

  Jelentkezni személyesen a Kovászna Megyei Művelődési Központ székhelyén (Szabadság tér 2. szám) Péter Orsolyánál lehet vagy a peterorsi27@gmail.com emailcímen vagy a 0267-351648 és 0757/047717-es telefonszámokon. A címre kattintással, az oldalról az adatlap letölthető!


 • 2015. 06. 09.

  Kulturális kiadványok vissza nem térítendő támogatása – 2015

  Kulturális kiadványok vissza nem térítendő támogatása – 2015.

 • 2015. 06. 03.

  X. Perkő Gyermek és Ifjúsági Táncegyüttesek Találkozója

  2015.  június 13 - 14. – Kézdiszentlélek, Perkő

  A X. Perkő Erdélyi Gyermek- és Ifjúsági Tánctalálkozóra a Kovászna Megyei Művelődési Központ és Kovászna Megye Tanácsa közös szervezésében kerül sor 2015. június 13-14 között, a kézdiszentléleki Perkőn. A találkozó célja lehetőséget teremteni a székelyföldi gyermek- és ifjúsági néptáncegyütteseknek a megmutatkozásra, a kapcsolatteremtésre, hogy megélhessék a magyar néptánc örökségünk gazdagságát és sokszínűségét. A találkozón 38 együttes lép fel Maros, Hargita, Kovászna és Bákó megyékből, e mellett visszatérő vendégcsapatok jönnek Kisújszállásról, de a fesztivál résztvevői lesznek egy-egy fegyverneki és törökszentmiklósi gyermek néptáncegyüttes is.
  A programban szerepelnek a magyarországi KOLOMPOS EGYÜTTES és TÉKA ZENEKAR, a kolozsvári TOKOS ZENEKAR koncertjei, valamint a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, a Sóvidéki kalapács című előadásával.

 • 2015. 05. 28.

  HAGYOMÁNYOS SZÉKELYFÖLDI NÉPI MESTERSÉGEK

  Elkezdődik a hagyományos népi mesterségek feltérképezése!

  A Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Kovászna Megye Tanácsa, 2014. áprilisi határidővel leadott egy projekttervet Hagyományos székelyföldi népi mesterségek – revitalizálás, digitalizálás és népszerűsítés által címmel, a Művelődési Minisztérium Projekt Management Egysége a PA16/RO12 „A kulturális és természeti örökség megőrzése és revitalizációja” Program Irányítója által meghirdetett pályázatra. A pályázat pozitív elbírálásban részesült és megvalósítási időtartama 2015. április 1 – 2016. április 30.

  A projekt célja a Székelyföld területén élő nemzetiségek kulturális identitásának megerősítése és a közösségfejlesztés, a hagyományos székelyföldi népi mesterségek revitalizása, digitalizálása és népszerűsítése által.

 • 2015. 04. 16.

  Háromnapos intenzív néptánctanfolyam

  A Kovászna Megyei Művelődési Központ közreműködésével és a Lajtha László Alapítvány támogatása révén, a 2015. április 12-14 között, a Százlábúak Ifjúsági Néptáncegyüttes részt vett  egy háromnapos intenzív néptánctanfolyamon, amelyet Németh Nóra, a Hagyományok Házának munkatársa és a Budapesten élő, sepsiszentgyörgyi születésű Imre Béla tánc szakelőadó Benedekmezőn tartottak.


 •