• Sajtó

 • 2011-es archív

  2011. március 29.

  Végh Antal öröksége

  Jól dobbantott a Megyei Művelődési Központ a Jeles napok Háromszéken indító rendezvényén, a Végh Antal-emlékünnepségen az ágyúöntő és ezermester honvéd főhadnagy születésének kétszázadik évfordulóján, amelyen meglepően sokan vettek részt Csernátonból meg máshonnan is. Az ünnepi ceremóniák ilyen alkalmakkor szokásos rutinelemeit érzelmileg is családiasra hangszerelte Végh Antal leszármazottjainak jelenléte és fellépése, a csernátoni Haszmann Pál Múzeum évtizedek alatt összegyűjtött mezőgazdaságigép- és eszközgyűjteménye, amely mintegy műszaki háttérként szolgálta a rendezvényt, ennek központjába a Végh-féle vaseke kiállított példányai kerültek, természetesen és az alkalomhoz illően szemléltetve azt a gondoskodást, amellyel a népes Haszmann família ezeket a tárgyakat kezeli és gondját viseli. A rendezvény kulturális műsorát a Végh Antal Általá¬nos Iskola tanulói adták elő környezethez és alkalomhoz illően. D. Haszmann Orsolya néprajzosnak a Végh Antal életpályáját taglaló előadása szakmai vonatkozásban is figyelemre méltó dolgozat. A megemlékezés színtere a temetői ceremónia után a csernátoni múzeumkertben, a Végh Antal-portrészobor előtt folytatódott, s az alkalomra kiállított Végh-féle vasekék szerencsésen "hozták össze" az ágyúöntő főmester és a feltaláló ezermester személyiségének lényegét, a negyvennyolcas szabadságharcos és a cséplőgép-, gőzgép-, vízimalom-építő műszaki zseni arcát. Végh Antal személyiségének és teljesítményének megbecsülését tekintve nem volt látványosan hálás az utókor.
 • 2010-es archív

  2010. december 1., szerda

  Megbeszélés

  A Kovászna Megyei Művelődési Központ a kovásznai városi mű¬velődési ház dísztermében csütörtökön 10 órára találkozót hívott össze az orbaiszéki kultúrotthonok/művelődési házak felelőseinek. A találkozó célja: szakmai egyeztetés, a régió kultúrotthonainak/művelődési házainak felmérése, az ott dolgozók tevékeny¬ségének elősegítése, a Kovászna Megyei Művelődési Központ szol¬gáltatásainak népszerűsítése és együttműködések ösztönzése.
  Forrás: Háromszék Napilap
 • 2009-es archív

  2009. december 29., kedd: Közélet

  Másfél évig szólt a doromb

  Tavaly szeptember elsején indult a Dorombszó című, népzenei értékeinket népszerűsítő előadás-sorozat. Háromszéki és Hargita megyei településeken léptek fel a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad színjátszói Piroska Klára és László Károly sepsiszentgyörgyi színművésszel együtt. A mesejátékban kilenc népi hangszert személyesített meg egy-egy szereplő, meg is szólalt valamennyi — mégpedig hivatásos népzenészek, a Folker együttes által —, s elmesélte történetét. Mint a legtöbb magyar népmesében, a gonosz is megjelent: Dézsi manó a mai gépzenével elnémította a népi hangszereket, melyek aztán mindenféle kalandok után, Violin mester segítségével lelkükben találták meg hangjukat, és újra szólásra bírták egymást. A műsor végén a zenészek a valóságban is bemutatták a hangszereket, és a közönség ki is próbálhatta őket. Az előadás célja: közelebb vinni a gyermekeket a magyar népzene világához, hagyományainkhoz, szokásainkhoz. A költségeket a Kovászna Megyei Művelődési Központ saját költségvetésből, valamint a Regös Ifjúsági és Közművelődési Egyesület az Ifjúság Lendületben 2007—2013 elnevezésű európai uniós programból jóváhagyott támogatásból fedezte. (f. e.)
  Forrás: Háromszék Napilap
 •  
 •