• Szakterületek

  «« vissza
  • Zene
   • zenei forrásanyagok beszerzése, azok sokszorosítása audio és nyomtatott formában;
   • Kovászna megye zenei adatbázisának feltérképezése és elkészítése;
   • szakmai tanácsadás kórusoknak, népi, fúvós- és könnyűzenekaroknak, valamint egyéni előadóknak;
   • a zenei nevelés pozitív hatását szem előtt tartva, hangszerek megismertetése óvodákban.

  • Néptánc, hagyományőrzés
   • a népzene és néptánc minél szélesebb körű népszerűsítése;
   • zenés-táncos forrásanyagok szolgáltatása audiovizuális és írott formában az intézmény NÉPITÉKÁ-jából;
   • adatgyűjtés és az adatközlőkkel való folyamatos kapcsolattartás a még foszlányokban megmaradt magyar, román és cigány hagyományokat illetően;
   • táborok, néptánc találkozók és tanfolyamok előkészítése, szervezése és értékelése.
   Virágh Endre - virag_endre@freemail.hu
  • Kulturális turizmus
   • a megyei kulturális eseménynaptár karbantartása;
   • a megye adatbázisának elkészítése és értéktérképének digitalizálása;
   • kapcsolattartás hasonló feladatokat ellátó intézményekkel, szervezetekkel;
   • a kulturális-turisztikai attrakciók elérhetőségének és megközelíthetőségének javítása (információ és infrastruktúra);
   • örökségi vonzerőnkön alapuló turisztikai infrastruktúra fejlesztése (pl. épített örökség kulturális-turisztikai hasznosítása);
   • kulturális-turisztikai termékek és szolgáltatások minőségi fejlesztése (pl. falusi turizmus, fesztiválok, múzeumok, kulturális utak, látogatóközpontok);
   • kiemelten kulturális-turisztikai vonzerővel rendelkező egyedi, értékes, autentikus programok kialakítása;
   • esztétikai környezet kialakítása a kulturális turizmus helyszínein.
   Papp Zsuzsa – papp_zsu@yahoo.com
  • Műkedvelő színjátszás
   • színházi és társművészeti szaktanácsadás a megye műkedvelő színjátszói számára;
   • képzések és táborok, színjátszó találkozók szervezése.
   Imreh-Marton István – imrehistvan@yahoo.com
  • Ifjúság és PR
   • kapcsolatteremtés és kapcsolattartás belföldi és külföldi kulturális intézményekkel, szervezetekkel;
   • az intézmény és a különböző sajtóorgánumok közötti kapcsolattartás;
   • az intézmény reklámanyagának tartalmi összeállítása;
   • az intézmény honlapjának tartalmi szerkesztése és frissítése;

  • Rendezvényszervezés, felnőttképzés
   • a kultúra területén tevékenykedők szakmai képzése és továbbképzése (igény szerinti akkreditált vagy képesítést nem adó tanfolyamok szervezése);
   • képzések figyelése;
   • konferenciák, szemináriumok, tanulmányutak szervezése;
   • szakképesítések, akkreditációk megszerzésére ;
   • kulturális rendezvények szervezése (intézményen belül és egyedi felkérések alapján).

  • Szociológia
   • a megye kulturális életének folyamatos felmérése tanulmányok, cikkek formájában;
   • az intézmény képviselete különböző helyi és nemzeti szintű közművelődési találkozókon;
   • különböző kulturális-oktatási projektet kezdeményezése, szervezése és koordinálása;
   • szaktanácsadás a megye kulturális és tanügyi intézményei számára szocio-kulturális problémákban;
   • a Kovászna Megyei Művelődési Központ román nyelvű honlapjának tartalmi szerkesztése (a megyei és nemzeti kulturális kínálat ajánlásával).
   Nina Tintar – ninat@cultcov.ro
  • Design, fotó, képzőművészet
   • kulturális események reklámanyagának megtervezése (plakát, szórólap, banner, műsorfüzet);
   • kiadványok szerkesztése;
   • Háromszék tárgyi és szellemi kulturális értékeinek archiválása és digitalizálása;
   • szaktanácsadás kiállítások elrendezésében;
   • gyerekrajz pályázatok és kiállítások megszervezése.

  • Pályázatírás, civil szervezetek
   • pályázati kiírások, lehetőségek nyomon követése és közzététele;
   • pénzalapok megpályázása kulturális projektekre, rendezvényekre;
   • pályázati tanácsadás;
   • tanácsadás civil szervezetek bejegyeztetésének folyamatában.
   Mágori István – istvan_magori@yahoo.com

 •