• Néptánc táborok

  «« vissza
  • Százlábú Néptáncoktató és közösségfejlesztő tábor

   Időpont: 2010. augusztus 1-7.
   Helyszín: Borospatak (Hargita megye)

   Az tábor hosszútávú célja volt egy olyan mozgalom elindítása a Kovászna megyei gyermekek körében (és nemcsak), amely során jobban megismerik népjátékainkat, néptáncainkat, népdalainkat és mindezek által néphagyományainkat. A sepsiszentgyörgyi Százlábú Néptáncegyüttes tagjainak (30 gyermek) szóló közösségfejlesztő táborban, 3 népzenész, 4 néptánc oktató és 3 játékmester biztosította a program megvalósulását. Egy hét alatt két tájegység (Küküllőmente és Mezőség) népi táncainak és az ezekhez kötődő énekeknek, hagyományoknak oktatására, bemutatására, népjátékok tanulására és gyakorlására került sor. Ez mellett, az előző két táborban megtanult és ismert táncok (moldvai, felcsíki, gyimesi, nyárádselyei, kalotaszegi, szatmári) is újra felelevenítették. A táncokat sepsiszentgyörgyi, és kolozsvári oktatók (Virág Endre, Virág Imola, Both József, Both Zsuzsanna) tanították, akik mellett szamosújvári fiatal népzenészek biztosítottak élő zenét, úgy a próbákon, mint az esti táncházakban, valamint a zárónap lezajló gálaműsoron. A játékok levezetéséért Nagy Tünde, Gönczi Vas Ildikó és Simon Réka Ágnes feleltek. A tábor lebonyolítása után, a „Százlábú” Néptánc-együttes tagjai között mélyebb kapcsolatok alakultak ki, valamint megerősödött a csoportkohézió, amely hozzájárul a közösség fejlődéséhez. Projektfelelős: Virág Endre - virag_endre@freemail.hu
  • Százlábú Néptáncegyüttes tábora

   Időpont: 2009. augusztus 3-9.
   Helyszín: Borospatak (Hargita megye)

   A tábor résztvevői, 35 sepsiszentgyörgyi (11-16 év közötti) gyermek és fiatal, akiknek egy hétre biztosították a jó hangulatot, a játék és tanulási lehetőséget 4 zenész, 2 vendégoktató, - Karácsony Tünde, a Háromszék Táncegyüttes részéről és Sándor Csaba, a balánbányai Ördögborda Táncegyüttes vezetője –, és 2 játékmester. A tábor programjában a népi játékok, a ritmusgyakorlatok, a tánclépések és a táncfolyamat begyakorlása kapott főszerepet, gyimesi, kalotaszegi és szatmári táncok szerepeltek a programban. Esténként táncházat tartottak, a tájegység szokásairól, viseleteiről, hagyományairól voltak beszélgetések, énektanulás és csújogatások. A szabadprogram része volt az 1000 éves határhoz való szekerezés és a szalonnasütés. A tábor eredményei között szerepelt, hogy az összeállított táncok önálló műsorban történő előadása következtében egyre népszerűbb a táncház mozgalom a gyermekek körében és egyre többen szeretnének Százlábú Néptáncegyütteshez hasonló közösségekhez tartozni. Projektfelelős: Virág Endre - virag_endre@freemail.hu
  • Százlábú Néptáncegyüttes tábora

   Időpont: 2008. július 20-27.
   Helyszín: Borospatak (Hargita megye)

   A gyímesi hegyek lábánál, 39 sepsiszentgyörgyi (10-15 év közötti) gyermek tanulásáról és szórakozásáról egy hétig gondoskodott 3 oktató, 3 zenész és 1 játékmester. A tábor programjának megalkotásakor a szervezők, a „játszva tanuljunk” elvet követték. A néptáncot, a népszokásokat, a népdalokat, játékokkal fűszerezve próbálták átadni a lelkes százlábú táborlakóknak. A hagyományok megismerése, megtanulása mellett, a cél a csapatépítés, a barátkozás volt. A napi több órás néptánc és ének tanítás mellett minden este táncházra is sor került. A szünetekben a játékmester gondoskodott arról, hogy személyiségfejlesztő és csapatépítő játékokban is legyen részük. A megalkotott helyzetek nagyfokú egymásra utaltságot eredményeztek, ami arra késztette őket, hogy jobban megismerjék egymást. A tábor környezete kínálta magát, a gyerekek hegyet másztak, megismerhették a Rákóczi várat és annak jelentőségét, szekereken utaztak az 1000 éves határhoz. A tábor résztvevői tele élményekkel, új tapasztalatokkal tértek haza és türelmetlenül várták az őszi próbafolyamat kezdetét. Projektfelelős: Virág Endre - virag_endre@freemail.hu

 •