• Álláshírdetések

 • 2017.10.17.

  A KOVÁSZNA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

  versenyvizsgát hirdet egy kezdő fokozatú, felsőfokú végzettségű szakelőadói állás, betöltésére meghatározatlan időszakra.
  Jelentkezési feltételek:
  - Felsőfokú végzettség (művelődési/kommunikáció szakterület);
  - Szakmai régiség nem szükséges.

  Az írásbeli vizsgára 2017 november 8.-án, a szóbeli vizsgára pedig 2017 november 10-én kerül sor, mindkét esetben 9.00 órától, az intézmény székhelyén, Sepsiszentgyörgyön, a Szabadság tér 2. szám alatt. A beiratkozáshoz szükséges iratcsomót 2017 október 31.-én 16.00 óráig lehet iktatni a Kovászna Megyei Művelődési Központ székhelyén, a vizsgabizottság titkáránál, Farkas Annánál. Bővebb információk igényelhetőek az intézmény székhelyén, a 0267 351648-as telefonszámon, vagy a farkasanna@cultcov.ro e-mail címen

  >> Anunt si bibliografie

 • 2017.07.17.

  VERSENYVIZSGA EREDMÉNY

  >> Versenyvizsga eredmény

 • 2017.06.28.

  VERSENYVIZSGA

  A KOVÁSZNA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT versenyvizsgát hirdet a következő állások betöltésére:

  1. I. fokozatú, felsőfokú végzettségű szakelőadói állás, meghatározatlan időszakra
  Jelentkezési feltételek:
  - Felsőfokú végzettség (művelődési/közigazgatási/kommunikáció szakterület);
  - Kulturális rendezvényszervezés területén szerzett képesítés (Közművelődési szakelőadó vagy művelődésszervező);
  - Legalább egy év szakmai régiség.

  Az írásbeli vizsgára 2017 július 21.-én, a szóbeli vizsgára pedig július 25.-én kerül sor, mindkét esetben 9.00 órától, az intézmény székhelyén, Sepsiszentgyörgyön, a Szabadság tér 2. szám alatt.
  A beiratkozáshoz szükséges iratcsomót 2017 július 14.-én 16.00 óráig lehet iktatni a Kovászna Megyei Művelődési Központ székhelyén, a vizsgabizottság titkáránál, Farkas Annánál. Bővebb információk igényelhetőek az intézmény székhelyén, a 0267 351648-as telefonszámon, vagy a farkasanna@cultcov.ro e-mail címen.

  >> Csatolt dokumentum

 • 2016.12.05.

  EREDMÉNYHÍRDETÉS

  >> eredmény

 • 2016.11.16.

  A KOVÁSZNA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

  versenyvizsgát hirdet a következő állások betöltésére:

  1. I. fokozatú, felsőfokú végzettségű szakelőadói állás, meghatározatlan időszakra
  Jelentkezési feltételek:
  - Felsőfokú végzettség, képzőművészet szakterületen (grafika, design);
  - Legalább egy év szakmai régiség
  2. Kezdő fokozatú, középfokú végzettségű szakelőadói állás, meghatározatlan időszakra
  Jelentkezési feltételek:
  - Középfokú végzettség, érettségivel;
  - Kulturális rendezvényszervezés területén szerzett képesítés (Közművelődési szakelőadó vagy művelődésszervező)
  - szakmai régiség nem szükséges

  Az írásbeli vizsgára 2016 december 12.-én, a szóbeli vizsgára pedig december 14.-én kerül sor, mindkét esetben 9.00 órától, az intézmény székhelyén, Sepsiszentgyörgyön, a Szabadság tér 2. szám alatt.
  A beiratkozáshoz szükséges iratcsomót 2016 december 2.-án 16.00 óráig lehet iktatni a Kovászna Megyei Művelődési Központ székhelyén, a vizsgabizottság titkáránál, Farkas Annánál. Bővebb információk igényelhetőek az intézmény székhelyén, a 0267 351648-as telefonszámon, vagy a farkasanna@cultcov.ro e-mail címen.

  >> csatolmányok
  >> Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cultură al Județului Covasna/Kovászna Megyei Művelődési Központ

 • 2016.08.18.

  CENTRUL DE CULTURA AL JUDETULUI COVASNA

  organizează examen de promovare a unui consilier debutant la Centrul de Cultură al Judetului Covasna, ca urmare a expirării perioadei de debutant și se va desfășura la sediul instituției, în municipiul Sfântu Gheorghe, Piața Libertăţii nr. 2.

  Modalitate de desfășurare a examenului: - candidatul va redacta o lucrare scrisă pe un subiect, la alegere, dintr-o listă de subiecte propuse de membrii comisiei de examinare conform bibliografiei anexate, în cadrul probei scrise organizate în data de 02.09.2016, ora 9.

  Examenul de promovare se organizează în conformitate cu prevederile art. 45^1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

  Bibliografia
  1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Cultură al judeţului Covasna;
  2. Ordonanţa de Urgenţă nr. 118 din 21 decembrie 2006 actualizată privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
  3. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare
  4. Legea nr. 245 din 16.05.2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale
  5. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 republicată și actualizată a administraţiei publice locale

  Rezultate: aici

 • 2015.11.24.

  CENTRUL DE CULTURA AL JUDETULUI COVASNA

  organizează concurs la sediul său, din Municipiul Sfântu Gheorghe p-ta Libertăţii nr. 2., pentru ocuparea unui post de consilier debutant cu studii superioare, cu contract de muncă pe durată nedeterminată. Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 21 decembrie 2015, ora 9, iar proba de interviu va fi organizat pe data de 22 decembrie 2015, ora 16.

  >> detalii

  >> Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cultură al Județului Covasna/Kovászna Megyei Művelődési Központ

 • 2015.01.05.

  CENTRUL DE CULTURA AL JUDETULUI COVASNA

  organizează concurs la sediul său, din Municipiul Sfântu Gheorghe p-ta Libertăţii nr. 2., pentru ocuparea unui post de referent I cu studii medii, cu contract de muncă pe durată nedeterminată. Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 27 ianuarie 2015, ora 10, iar proba de interviu va fi organizat pe data de 29 ianuarie 2015, ora 10.

  >> detalii