• Benedek Elek sajtóvisszhang

 • 2009. szeptember 29., kedd: Kultúra

  A Kárpát-medence legjobb mesemondói Kézdivásárhelyen - Iochom István

  Szombat délután a kézdivásárhelyi Vigadó színházterme adott otthont a Benedek Elek emlékére szervezett Többsincs Kárpát-medencei mesemondó verseny gálaestjének. Kiss László, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke köszöntötte az erdélyi, magyarországi, felvidéki és vajdasági mesemondókat, majd a jelenlevőkhöz fordulva arra kérte őket, dőljenek hátra, nyissák ki a lelküket, szívüket, és hallgassák a csodálatos meséket. Elsőként az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége által rendezett országos döntő III—IV. osztályos kategóriájának legjobbja, a kézdivásárhelyi Mike Bernadett, a Petőfi Sándor Iskola tanulója mondott mesét. Deák Gellért Gedeon, a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Iskolaközpont tanulója az országos verseny különdíjasaként jutott tovább a gálaestre. Francia Dominika Mirr-Murr kandúrról mesélt Győr-Moson-Sopron megyét képviselve. A vajdasági Szombati Dorottya Lázár Ervin Csodapatika című meséjét elevenítette meg. Balogh Zoltán, a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Iskola diákja Benedek Elek A bujdosó macska című meséjét mondta el. Ambrus Szabolcs, Gyergyószárhegy mesemondója III. díjasként érkezett a gálaestre, és a Cigány haláláról mesélt. A Csongrád megyei Szalmai Imréné már nagymama, és minden korosztály előtt szívesen mond mesét, ezúttal tőle Benedek Elek Ravasz Jancsiját hallhattuk. A Szilágy megyei Albert Lénárt az alsó tagozatosok között nyert második helyezést Elek apó Kolontos Palkó meséjével. A Rugonfalváról érkező Jeddy Árpád, az V—VIII. osztályos kategóriában második helyezést ért el A szegény ember és a farkas című székely népmesével. Otika Ildikó felvidéki háromgyermekes édesanya Fösvénylegény házasodik című meséjével aratott közönségsikert. Kertész Hunor, a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Iskolaközpont tanulója, a legifjabb kategória dobogósa következett. Bagoly Orsolya, szintén a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Iskolaközpont tanulója a Krónika napilap különdíjasaként lehetett jelen. Szabó Áron Ábrahám a budapesti döntőből jutott tovább a gálaestre. Másfél óra mesehallgatás után a szervezők a Kárpát-medence legjobb mesemondóit emléklappal ajándékozták meg. A gálaestet követően a magyarországi Makám együttes lépett színpadra, mely világzenéjével és mesei dallamvilágával tette emlékezetessé a szombat estét.
  Forrás: Háromszék Napilap
 • 2010. november 24

  Kultúrfelelősök találkoznak

  A Kovászna Megyei Művelődési Központ december 2-án 10 órai kezdettel találkozót szervez az orbaiszéki kultúrotthonok/művelődési házak felelőseinek a kovásznai Művelődési Ház dísztermében. A találkozó célja: szakmai egyeztetés, a régió kultúrotthonainak / művelődési házainak számbavétele, az ott dolgozók tevékenységének elősegítése, a Kovászna Megyei Művelődési Központ szolgáltatásainak ismertetése és együttműködések generálása. Forrás: Székely Hírmondo
 • 2009. szeptember 28., hétfő: Közélet

  Közönség nélkül (Benedek Elek-emlékünnepség)

  Inkább szakmai eszmecsere maradt a Kárpát-medencei magyar gyermekfolyóiratok széles közönségnek szánt bemutatása: meglehetősen kevesen hallgatták végig a Pozsonyból, Vajdaságból, Kárpátaljáról, Magyarországról és Kolozsvárról érkezett lapszerkesztőket. A gyér érdeklődés egyik magyarázatát — a napsütés, a (kényszerűen) szombat délire időzített rendezvény, a városban ugyanakkor zajló, mozgalmasabb szabadtéri programok mellett — egy, a kóstolónak hozott példányokért utólag betérő kiskamasz adta meg: frissen úgysem jut hozzá a távoli kiadványokhoz, az arhívumot pedig megtalálja a világhálón. A folyóiratok gondjai egyébként hasonlóak mindenütt: kevés a pénz, és egyre csökken az olvasótábor is — érdekes azonban, hogy ebből igencsak különböző jellegű folyóiratok születnek a különböző vidékeken, ámbár az irodalom népszerűsítése mindegyiknek vállalt feladata. Derűlátóbb jövőképet a Szivárvány és a Napsugár (óvodásaink, kisiskolásaink színes füzeteinek) főszerkesztője, Zsigmond Emese fogalmazott meg, szerinte tíz-tizenöt évi hullámvölgy után ismét emelkedik a gyermekirodalom ázsiója, élvonalbeli írók, költők fordulnak újra a kisebbek felé. A laptalálkozó egyféle folytatásaként a megyei könyvtár és a FER Alapítvány munkatársai várták a szülőket az olvasással kapcsolatos kötetlen beszélgetésekre, több szórólapot is nyomtattak a szaktanácsadás lehetőségeiről, no meg a különféle korosztályoknak ajánlott könyvcímekkel, ám ez is belterjes összejövetel maradt, mindössze két tanítónő keresett valami fogódzót a munkájához. Forrás: Háromszék Napilap
 • 2009. szeptember 28., hétfő: Közélet

  Székely tündérország (Benedek Elek-emlékünnepség) — Farcádi Botond

  Talán a halkan felcsendülő dallam, a napsütéses, a meleg őszi nap, a pompás színekben tündöklő fák, a gyerekzsivaj vagy Benedek Elek világának kézzelfogható közelsége miatt, de — miként az Bardócz Orsolya egyik meselemezének címében is áll — igazi ,,székely tündérországra" hasonlított tegnap délután a kisbaconi emlékház. És népesnek is bizonyult e tündérország: az emlékünnepségre ugyanis sokan voltak kíváncsiak, busszal érkező gyerekhad szállta meg az emlékház kertjét, de eljöttek a helybeliek is, idősebbek, fiatalok egyaránt, kíváncsian nézegetve a kertben található óriási festményeken, vajon melyik mesejelenetet ábrázolja. A kisbaconi emlékünnepségen színes, tartalmas program várta az érdeklődőket. A környezetbe illő, szőttesekkel körbevett színpadon előbb Perjá¬mosi Sándor, a budapesti Országos Széchenyi Könyvtár képviselője beszélt Benedek Elek publicisztikai tevékenységéről, hiszen Ady Endré¬hez hasonló, kemény szavú közíró volt, újságírói munkája pedig máig sem teljesen ismert (ennek egyik oka, hogy gyakran használt álnevet). Az elmúlt évek kutatásai egyre több eddig ismeretlen írását tárták fel, folyamatban ezek kiadása. Sylvester Lajos közíró, lapunk főmunkatársa az emlékház létrejöttének körülményeit idézte fel. Bardócz Orsolya, Elek Apó ükunokája és Dévai Nagy Kamilla előadóművész verses-mesés-zenés produkcióját hatalmas tapssal fogadta a közönség, így aztán műsor után valósággal megrohamozták Elek Apó ükunokáját dedikálásra váró könyvekkel, lemezekkel. Az emlékünnepség könyvbemutatóra is alkalmat adott, a Bardócz Orsolya által szerkesztett emlékkönyvet Tatár Zsuzsa irodalomtanár méltatta, de megismerhették a résztvevők Bardócz Orsolya és Dévai Nagy Kamilla Testamentum hangoskönyvét, a Művelődés által kiadott, diákok rajzaival illusztrált Kisbaconi verseket is. Akinek pedig ez sem volt elég, ellátogathatott az iskola udvarába, ahol házi termékek vására várta minden jóval, mi szem-szájnak ingere.
  Forrás: Háromszék Napilap
 • 2009. szeptember 26., szombat: Közélet

  Elkezdődött a Benedek Elek-emlékünnepség — Sylvester Lajos

  Tegnap délelőtt Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében Tamás Sándor megyeitanács-elnök megnyitóbeszédével startolt az ötnapos háromszéki Benedek Elek-emlékünnepség-folyam. A gyermekirodalomnak és az ifjúsági nevelésnek a Kárpát-medence egészéből Háromszékre sereglett szakemberei délelőtt a Gyermek a képzelet és valóság határán — a mese, az olvasás és a tanulás kapcsolódási pontjai napjainkban konferenciával indítottak. A téma kibontásában részt vevő nagyszámú előadót Borbáth Erika, a Magyar Művelődési Központ főigazgatója köszöntötte, majd a mese közművelődésünkben betöltött szerepéről értekezett, hangsúlyozva, hogy az évfordulós rendezvény Benedek Elek életművéből a mese társadalmi funkcióját helyezi előtérbe. Dr. Bálint Péter tanszékvezető főiskolai tanár meseértelmezése a Halál a mesében témát járta körbe Nagy Olga kolozsvári mesekutató értelmezésére alapozva. A Benedek Elek-emlékünnepség pénteki programjában számos, külön kiadványba kérezkedő szakelőadás hangzott el, könyvbemutatókra, könyvvásárra került sor.
  Forrás: Háromszék Napilap