• HMVT sajtóvisszhang

 • 1 | 2
 • 2007. augusztus 28: Perkõi búcsú TransylMania-módra

  Ismét várt egy kis hegymászás a világtalálkozó programjaira kíváncsi közönségre, akik a TransylMania zenekar Mert tudnom kell címû produkcióját kívánták megtekinteni augusztus 20-án este. A Kézdiszentlélek feletti Perkõn jókora tömeg gyûlt össze a különleges produkcióra várva, ahol a baróti együttes régi és új dalait elõadva a magyarság történetét mutatta be. Az elõadásban Pálffy Tibor, Fehérvári Péter és Derzsi Tímea színészek, valamint a kézdiszentléleki Perkõ, a sepsiszentgyörgyi Belice és a kolozsvári Ördögtérgye néptáncegyüttes tagjai is részt vettek. A Duna Televízió által élõben közvetített eseményen nem a korábbi megszokott, bulizós-táncolós TransylMania-koncertek vidám hangulata alakult ki: a közönség sokkal inkább érdeklõdve figyelte a színpadon játszódó eseményeket, mintsem hangosan mulatott volna. A jól ismert dalok mellett felcsendült néhány új szerzemény, így a címadó Mert tudnom kell is. A Tiszteld a gyermeket után a zenekar tagjain kívül minden résztvevõ leszaladt a színpadról, hogy meggyújtsák a perkõi õrtüzet. A zenekar még néhány számot eljátszott, majd 11 óra után a közönség is elindult hazafelé.
  Erdős Zsófia – Székely Hírmondó
 • 2007. augusztus 22: Százezres tömeg a Háromszéki Magyarok Világtalálkozóján

  Nagy sikernek örvendett a Háromszéki Magyarok Világtalálkozója, amelynek eredményeképpen – a szervezők reménye szerint – a több ezer résztvevő megértette: nagyon komoly összefogás szükséges ahhoz, hogy a székelyföldi magyarság megfelelő életminőséget teremtsen magának – írja az MTI. Az először megrendezett eseményre a világ számos országából hazalátogattak a történelmi Háromszékről elszármazott székelyek, akik az otthon maradottakkal együtt, az esemény záróakkordjaként hétfőn este látványosan fejezték ki összetartozásukat: a hajdani lármafák mintájára láncban gyújtottak tüzet, amely körülbelül ötven településen égett egyszerre. A rendezvény ötletgazdája, Demeter János, a Kovászna megyei tanács elnöke az MTI-nek elmondta: a háromszékiek megértették a világtalálkozó lényegét, s együttes erővel mindent megtesznek szülőföldjük felemeléséért. Reméli, hogy szemléletváltás kezdődik el bennük, s felmérik: a mai világban csak nagyon komoly összefogással lehet fejlődést elérni. A legalább 425 programot felsorakoztató rendezvény csúcspontjának bizonyult a háromszéki magyarok emlékparkjának a felavatása, illetve az azt követő színpadi bemutató: Szörényi Levente Egy a nép, egy a magyar című rockoperája, amelyet Demeter szerint több mint százezren tekintettek meg. A háromszéki vezetőben ez a találkozó is megerősítette azt a meggyőződést, hogy a vidék emberi erőforrásban hallatlanul gazdag, amit az eddiginél jobban lehetne hasznosítani. Demeter szerint az esemény konkrét hozadéka lehet az, hogy az emberek – jobban megismerve egymást – közös gondolkodásba kezdenek. Úgy látja, elsősorban a szakmai együttműködésre kell helyezni a hangsúlyt, vagyis hogy az egy szakmához tartozók felfedezzék egymást, és akár európai uniós programokban is közösen vegyenek részt.
  Forrás: MTI
 • 2007. augusztus 22: „Mindentudó” TransylMania

  A Háromszéki Magyarok Világtalálkozójának záróeseményeként a TransylMania zenekar Mert tudnom kell című produkciójára került sor hétfő este. A kézdiszentléleki Perkőn hétfőn este került sor az erdélyi TransylMania újszerű előadására, ahová a baróti zenekar erdélyi színészeket és táncosokat is meghívott. A rendező és a koreográfus a magyarság múltjával és jelenével foglalkozó dramaturgiai szálra fűzte fel az együttes régi és új dalait. Mint Nagy Kopeczky Kálmán, a darab rendezője az előadás előtt elmondta, a produkcióval a jelenlévők érzelmeire kívántak hatni a zenészek. Azt szeretnék, ha felismernénk, kik vagyunk, és honnan jöttünk, hiszen a jövőhöz tisztában kell lennünk múltunkkal és jövendő céljainkkal egyaránt: „ismernünk kell a hegyek, a fák, a völgyek, a vizek nevét, és tudnunk kell, hogy miért kell őrizni mondát és regét.” Mivel a Háromszéki Magyarok Világtalálkozójának záró produkcióját a Duna Televízió élőben közvetítette, meg kellett várni a pesti tűzijáték előtti - rendkívüli viharról tudósító - híradó végét is, amit a jelenlévők nem szívesen vettek tudomásul. Az élő műsorvezetői bejelentkezés után azonban végre megjelent egy fehér ruhás lány a színpadon, hogy az előadás alatt a jó és rossz harcában az ártatlan – s így elcsábítandó – fiatal nőt képviselje. Derzsi Tímea színésznőn kívül Fehérvári Pétert és a díjnyertes Pálffy Tibort is láthattuk, természetesen ők alakították a csábítókat. A színészek mozdulataira válaszoltak a kolozsvári Ördögtérgye, a sepsiszentgyörgyi Belice és a kézdiszentléleki Perkő néptánccsoport művészei, hol mozgalmassá és színessé téve a színpadot táncukkal, hol pedig az erdélyi nép – vidám és szomorú sorsát – jelenítve meg. A zenekar éppen ezért mintha át is adta volna kissé a főszerepet, hiszen a hátsó színpadon, a közönségtől távol játszották el – ugyanolyan lelkesen, mint szokták- jól ismert dalaikat, amit persze a közönség is szokásos lelkesedéssel fogadott. Csak az utolsó két szám alatt maradtak „magukra”, ekkor ugyanis a fellépők elszaladtak meggyújtani a perkői őrtüzet. A zenekar megtapsolásával így hirtelen véget is ért a produkció, pedig a színészeknek és táncosoknak is kijárt volna az ünneplésből.
  Erdős Zsófia – Új Magyar Szó
 • 2007. augusztus 21: Befejeződött a Háromszéki Magyarok Világtalálkozója

  Közel ötezer hívő és érdeklődő kapaszkodott fel tegnap a háromszékiek szent hegyére, a Kézdiszentlélek fölött magasodó Perkőre. A csíksomlyóival „egykorú” Szent István-napi búcsút idén a Háromszéki Magyarok Világtalálkozójának egyik zárómozzanatának szánták. Erre az is ráerősített, hogy a szentmise alatt is zajlottak a HMVT utolsó programpontjának számító esti TransylMania-koncert előkészületei, de a hangolás sem zavarta a bensőséges hangulatot. A kora középkori alapokra épült Szent István-kápolna – az építtető Kálnoky, Apor és Mikes családok számára már a XVIII. században búcsújáró kegyhely – előtt felépített oltárnál Tamás József püspök cerebrálta a szentmisét. Az esemény díszszónoka, Oláh Zoltán, a gyulafehérvári papnevelő intézet rektora a Szent István-i értékek továbbvitelét és újrafelmutatásának szükségességét emelte ki beszédében. Úgy fogalmazott: Szent István állama megteremtésének máig ható jelentősége van. Rá emlékezve, visszatérünk a történelembe, emlékezetbeli zarándoklatunk révén magunkkal hozzuk a kortalan értékeket, amelyeket az országalapító király képviselt. „Mindez erővel, energiával tölt fel bennünket a mindennapok harcainak megvívásához. Számomra egyébként is különleges jelentőségű a mostani ittlétem, papként ugyanis ritkán volt alkalmam jelen lenni a búcsún. Gyermekkoromban viszont sokszor jártam itt, mivel a közelben, Gelencén születtem” – mondta el a Krónikának a rektor. A hőséggel dacoló hallgatóság egyik tagja, Demeter Zsuzsanna sepsiszentgyörgyi óvónő így magyarázta a búcsún való rendszeres jelenlétét: „Nagyon fontos, hogy ismerjük a történelmünket, még fontosabb azonban Jézus tanítása szerint élni. Megmaradni és változni is csak Istenbe vetett hit alapján vagyunk képesek. Elsősorban a szentmise hangulata a fontos számomra, ezért elsősorban nem a búcsú helyének szelleme érint meg, hanem Istennel való találkozás.” A Háromszéki Magyarok Világtalálkozója tegnap gyermek- és ifjúsági táncegyüttesek találkozójával, illetve a lapzártánk után kezdődött Mert tudnom kell… című TransylMania-produkcióval ért véget a perkői nyeregben. A háromszéki hegyeken őrtüzek gyúltak – ezúttal talán nem veszélyre hívva fel a környék lakóinak figyelmét.
  Csinta Samu - Krónika napilap
  Forrás: HUN-INFO Hírszolgálat, www.hun-info.hu
 • 2007. augusztus 22: Háromszéki Magyarok Világtalálkozója, 2007

  Augusztus 19-én Háromszéken lezajlott a vármegye napja az Óriáspince-tetőn, augusztus 20-án a Perkői-búcsú következett, ugyanott pedig meggyújtásra előkészítették a lármafákat. Este aztán, Háromszék-szerte lobogtak az őrtüzek...
  Bede Erika képriportja megtekinthető: http://www.transycan.net/cafe/modules/galeria/index.php?gallery=00047vilagtalal
  Forrás: KÁFÉ – www.transycan.net
 • 2007. augusztus 22: Egy a nép Háromszéken

  Tízezren másztak fel az Óriáspince-tetőre a Szörényi Levente és Bródy János rockoperáiból készült előadásra Közel tizenöt ezer nézőt vonzott a Szörényi Levente és Bródy János rockoperáiból összeállított Egy a nép, egy a magyar... látványos előadás a Maksa fölötti Óriáspince-tetőre. A Háromszéki Magyarok Világtalálkozójának a csúcsrendezvénye előtt az ünneplő tömeg birtokba vette a háromszékiek – ez alkalomra létrehozott – emlékhelyét. Az érkezők a szó szoros értelmében is szekértáborba gyűltek, hiszen a tetőre szekerek érkeztek a háromszéki településekről. Pénteken a sepsiszékiek, kézdiszékiek, orbaiszékiek és erdővidékiek saját rendezvényeken próbálták erősíteni az összetartozás élményét; hol több, hol pedig kevesebb sikerrel. Sepsiszentgyörgyön nappal a családosoknak szánt rendezvényeknek jutott a főszerep, estére viszont a kocsmákba költöztek a „találkozók”. A rock-, folk-, dzsesszkocsmák és a színészkávéház zsúfolásig megteltek, a szombat esti vihar sem lohasztotta le a jókedvet. Kézdivásárhelyen a kézművesek sora és a vőfélytalálkozó vonzotta az érdeklődőket. Egykori óvodástársak találtak újra egymásra egy sör mellett.
  Birtkoba vett emlékhely
  Több ezer ember jelenlétében avatták fel a maksa község melletti Óriáspince-tetőn a Háromszékiek emlékhelyét. A Háromszéki Magarok Világtalálkozója egyik legfontosabb momentumának szánt eseményt a megye községeinek felvonulása előzte meg, a szekereken szűkebb pátriájuk legjellemzőbb elemeit, értékeit igyekeztek felvonultatni a községek képviselői. A valóban imponáló látvány megragadta az érkezőket, így szinte kivétel nélkül mindenki számára kötelező programpont volt a kommandói fenyőből és sepsibükszádi kőből épült emlékpark bejárása, a stációkat jelképező tizenkét kapu alatt való áthaladás, illetve a látványban való elmélyülés, a tetőről kínálkozó kilátás megcsodálása. Hasonló „programja” volt az ünnepség díszmeghívottjának, Markó Bélának is, aki avatóbeszédében Tamási Áront parafrazáta, amikor a hely megkeresése és megtalálása okán fejezte ki elismerését a szervezőknek. „Őseink is megkeresték és megtalálták a helyet, ahol több mint ezer éve élünk, akárcsak a világtalálkozó szervezői, akik most újabb helyet találtak meg mindannyiunk számára” – fogalmazott az RMDSZ elnöke. A délután folyamán egyre gyarapodó tömeg evés-ivás-vásárlással mulatta az időt a Szörényi-Bródy-tetralógia bemutatójának kezdetéig. Az Egy a nép, egy a magyar... című előadásra sokan pokrócokkal, sátrakkal való „honfoglalással” készültek, az ismert akkordok felcsendülését pedig közel 10 ezer ember üdvözölte a háromszéki estében.
  Sepsiszék: első magyar szavak, új találkozások
  Kovászna megye 59 települése fogadta az elmúlt hétvégén a Háromszéki Magyarok Világtalálkozójára érkezőket, elszármazottakat, vendégeket. A négy nap programjában 424 esemény szerepelt, a szakmai társulások is mozgósították tagjaikat, képző– és előadóművészek mutatkoztak be változatos kiállításokkal, koncertekkel, előadóestekkel, kézművesfoglalkozások, író-olvasó találkozók, fotókiállítások és filmvetítések gazdagították a programot.
  Háromszéki oktogon
  A találkozó nyitórendezvényén Kisborosnyón felavatták a Háromszéki oktogon elnevezésű kopjafasort, amely a Kovászna megye jeles személyiségeinek állít emléket. A nyolc emlékoszlopon réztáblára vésték fel a híres tudósok, művészek, sportolók neveit, az egészségügy, a tanügy, a közélet, és a hitélet kiemelkedő képviselőinek állítva emléket. A kisborosnyói történelmi emlékparkot gazdagító kopjafasor avatóján Demeter János megyei tanácselnök, a világtalálkozó ötlet– és házigazdája hangsúlyozta: a cél, hogy az itthon maradott és elszármazott háromszékiek kössenek szövetséget egymással és a szülőfölddel. Sepsiszentgyörgyön a családosoknak szánt rendezvények játszották a főszerepet, a központi park sétányán a helyi cserkészek tették próbára szülők és gyerekek ügyességét és játszókedvét. A parkban kipirult apróságok futkorászatak, lelkesen szorongatták markukba az összegyűjtött fabatkákat, amelyeket „világtalálkozós csuporra” lehetett váltani. A csemeték biztatására az apukák gólyalábon vagy tuskón egyensúlyoztak, az anyukák az 1848-as emlékmű képét próbálták kirakni az óriáspuzzle darabjaiból. A kisebbek paszulyszemeket próbáltak kínai pálcikákkal átügyeskedni egyik tálból a másikba. A pipaszárszerű csőből kigurított golyót nem lehetett eltalálni a hatalmas fakalapáccsal, de aki közeljárt, már megkapta a jutalmát, a fabatkát.
  Zene szabadban és kocsmákban
  A szabadtéri színpadon minden generáció és ízlés számára szólt a zene. A gyerekeket a Kelekótya együttes, Tücsök Peti és Hangya Levi szórakoztatta, volt bábjáték, fúvószenekarok, népdalénekesek, néptáncosok, bűvészmutatványok, flamenco, rock, pop és ír zenére bulizhatott a közönség. A Városi Képtárban Háromszék népi építészete címmel megnyílt a tárlat, amely a teljes székely népi építészet anyagának a része, és amelyet Zakariás Attila vezetésével gyűjtöttek és rajzoltak a háromszéki építészek. A sarokgalériában 11 fényképész műveiből állt össze a Városlakók című kiállítás, a művészek egy éven át fotózták a várost, ebből az anyagból válogattak a tárlatra. A megnyitót László József klarinéthangversenye tette ünnepélyesebbé, a sepsiszentgyörgyi születésű előadó a Regensburgi Zeneművészeti Főiskola tanára elmondta, hogy szívesen játszik itthon, de erre a következő években már nem kerüleht sor, mert minden napja be van táblázva. A Park vendéglőben berendezett Irodalmi kávéházban Zorkóczy Zenóbia Székelyek című versösszeállítását népdalokkal színesítette, majd Bogdán László, Czegő Zoltán, Dali Sándor, Magyari Lajos és Tömöri Péter olvastak fel műveikből. Háromszéki közigazgatási címerekből nyílt tárlat a sepsiszentgyörgyi esketőház udvarán, a rendezvényen Szekeres Attila címertervező, újságíró állította ki munkáit. Estére kocsmákba költöztek a találkozók. A rock-, folk-, jazzkocsmák, és a színészkávéház minden este zsúfolásig megteltek, a szombat esti vihar sem lohasztotta le a jókedvet. Egykori óvodástársak találtak újra egymásra egy sör mellett, a már Németországban született hároméves óvatosan próbálgatta a magyar szavakat, idős hölgyek tapsoltak lelkesen, amikor felismerték valamelyik versmondóban egykori kedvencüket, és mindenki egyetértett: sikeres a találkozó, érdemes megismételni.
  Bécsi „taxinész” a Háromszéki Magyarok Világtalálkozóján
  A színész, író és bécsi taxisofőr, az osztrák főváros magyar közössége művelődési életének szervezője, Székely Szabó Zoltán jelenléte a Háromszéki Magyarok Világtalálkozóján is nyomot hagyott. A rendkívül sokoldalú egyéniség „hazahívott” előadóként és nézőként forgószélként tűnt fel a sepsiszentgyörgyi rendezvények több helyszínén is. Hol a Park vendéglő irodalmi kávéházban olvasott fel könyveiből, hol pedig a Sugás vendéglőben berendezett színészkocsmában lépett fel kabaréjeleneteivel. Beszélgetésünk a színészkocsmai fellépése után indult, amikor borral kínált, és büszkén elém tolta az általa szerkesztett, tatai borászok Szürkebarát című lapját, és leszögezte, két fontos éltető eleme a humor és a bor. Kérdésemre, hogy hogyan határozza meg magát Székely Szabó Zoltán röviden válaszol: taxinész. „Azt szoktam mondani, hogy a színész élete olyan színház nélkül, mint a nászéjszaka menyasszony nélkül. Én ebben élek nyugaton, színház nélkül. Ülök egy taxiban, és rengeteg időm van színházon gondolkodni, szervezni, intézni. Ha egy irodában dolgoznék, nem tudnám csinálni. Évente legalább két nagyszínpadi és két kamara-előadást hívok Erdélyből Bécsbe, ez ha kicsi is, de világtalálkozónak nevezhető. Ezekre az előadásokra mindig sikerül 200–300 bécsi magyart megmozgatni, akiknek hiányzik a színház. Ez legalább egy teltházas produkcióra elég. Emellett az Európa klub vezetőségi tagjaként több egyéni előadást is protezsáltam be a klubba” – meséli egy szuszra. Szép gesztusnak tartja, hogy Háromszék nem felejtette el azokat, akiket szétvetett a sors a világ minden tájára. „Most is ragaszkodtunk régi törzsasztalunkhoz, leültünk, és döbbenten néztük egymást, hogy itt van például az 1977-ben bemutatott Hegyipatak előadás szinte teljes szereposztása” – mondja. Székely Szabó Zoltán több mint húsz éve él Ausztriában, és bár sokszor látogatott haza, tudta, hogy ez alkalommal rengeteg baráttal, játszótárssal, ismerőssel találkozhat. „Az a fantasztikus, hogy hihetetlenül itthon érzem magam, és nagyon nehéz lesz visszamenni. Csodálatos kezdeményezésnek tartom, hiszen nemcsak találkozunk és nosztalgiázunk. Én például már szervezem a következő bécsi fellépéseket is. Most éppen Váta Loránd műsorát hívtam Bécsbe, de a marosvásárhelyi és csíkszeredai színházak fellépését, egy fiatal képzőművész kiállítását is szerevezem Bécsben. Ez a világtalálkozó szikra lehet, további hasonló találkozók kiindulópontja” – vallja a bécsi „taxinész”.
  Erdővidék: hazafelé tartó szálak
  „Mindenem megvan, a gyermekeim és az unokáim is itt vannak mellettem, az egészségre sem panaszkodhatom, mégis bánt, hogy nem lehetek otthon” – panaszolta az utolsó működő kisbaconi vízimalom tulajdonosa, özvegy Keresztes Béláné Józsa Etelka. Az 1836-ban épített, csendesen duruzsoló öreg malom egyik szobájában szövőgető idős asszony azt mondta: hazavágyik az egyórányi gyalogútra levő szülőfalujába, Bodosba. „A gyökereim ott vannak, a szüleim, a nagyszüleim is ott nyugszanak, s a rokonaim ott élnek” – tette hozzá. Mindez sikerült Osváth Vilma asszonynak, aki nyugdíjas korára jött haza Benedek Elekkel közös szülőfalujába, és hónapok alatt pótolta, amit a néhány évtizedes baróti távollét nem tett lehetővé: szomszédasszonyaitól megtanulta a szövés titkait, hogy a Háromszéki Magyarok Világtalálkozójának (HMVT) kistérségi napjain asszonytársaival együtt bemutassa remekeit. „Hazajöttem, s megtaláltam a szálakat” – mondta a nyugdíjas asszony. Hazafelé, a gyökerekhez vezető szálakat kerestek és találtak az elmúlt hétvégén az erdővidékiek. A kisbaconi fiatalok és gyermekek például Benedek Elek sírját takarították ki, és ültették be virágokkal, hogy Elek apó halálának 78. évfordulóján kis táblát illesszenek a Bodvaj-patakából hozott kőre: a szülőfalu nem felejt. Az erdővidéki falvakban mindenki felmutatta mindazt, ami számára a legszebb és legdrágább. A Baróton tartott kistérségi napon a vidék falvai és kézművesmesterei az átöröklött hagyaték remekeit hozták el. Barabás Mihály tanár-mérnök, a nagyajtai kriza János általános iskola igazgatója az erdővidéki virágornamentikáról tartott előadásában meg is jegyezte: „Ez a kincs megélhetésünket biztosítja. Ha más népek képesek megélni saját művészetükből és hazájuk szépségéből, akkor mi, székelyek, erdővidékiek is meg kell hogy éljünk a miénkből”. A hasonló kincsek őrzését és mentésének fontosságát népszerűsítette a magángyűjteményének egy részét bemutató Benkő Árpád, illetve az állandó néprajzi kiállítást felavató nagybaconiak. Ezt tette egykoron néhai Kászoni Gáspár (1896–1989) baróti órásmester, akinek magángyűjteményéből jött létre Erdővidék Múzeumának további magánkollekciókból kiegészített alapanyaga, és akinek az emlékére szombaton márványtáblát lepleztek le. Bevallásuk szerint ezt teszik azok az erdővidéki fiatalok, akik révén az I. Kisbaconi Alkotótábor anyagából nyílt kiállítás. „Első kiállítótermünk egy tölgyfából ácsolt öreg ól, de nem baj, Kisbaconból újra mesefalut alkotunk” – fogadkozott a tábor művészeti vezetője, Albert Egon. Más műfajban, de kincseket őrzött évtizedeken át a baróti Antal Jenő nyugalmazott erdész is, akinek a Vadászemlékeim című könyvét óriási érdeklődés mellett mutatták be Baróton. „Én az erdőt és annak fáit, vadjait óvtam egész életemen át, és azt hiszem, nem tettem hiába” – vallotta az elsőkötetes szerző. Demeter Zoltán, a HMVT erdővidéki főszervezője és munkatársa, Hoffmann Edó kitalálták: összegyűjtik a vidéken élő vagy innen elszármazott kötetes szerzőket és képzőművészeket. Nyolc tollforgató és tizenhárom művész hozta-küldte el munkáit, s hogy a hazafelé tartó út máskor is járható legyen, a tárlatmegnyitón a földön heverő zsinegből tápláló hajszálérként mindenki hazavihetett egy-egy darabkát.
  Orbaiszéki passzivitás
  A meghirdetett látványos programmal ellentétben igencsak szerény és visszafogott képet mutatott Orbaiszék központja Kovászna, a Háromszéki Magyarok Világtalálkozója szombati széki ünnepe alkalmából. A délelőtti Orvosok itthon és otthon címmel meghirdetett konferencia szakmai jellegénél fogva különösebb csillogást nem hozott. A kézművesek kirakodóvására mindössze három sátorra korlátozódott. Ezekben fából faragott dísztárgyakat, kukoricaháncsból készítet háztartási kiegészítőket, valamint mezei virágokból összeállított ikebanákat csodálhatott meg a kisszámú érdeklődő. A legtöbb tárgy elkészítési módját is megismerhették a jelenlevők. Kellemes színfolt volt ugyanakkor a szombati nap két kiállítása. Az első tárlat a Képvidék alkotócsoport Orbaiszék településein készült felvételeiből állt össze. A megnyitón elhangzott méltatásában Nagy Lajos helyi fotóművész rámutatott: a felvételek egy olyan világ életképeit villantják meg, amelyről nem tudni, meddig létezik még. A települések székely lakossága ugyanis elöregedett, a fiatalok közül sokan elvándoroltak. A felvételek ezáltal hagyományőrzővé válnak, de többük hírt ad a múlt és a globalozálódó jelen együttéléséről is. A kiállítás megnyitóját, akár a rendezvények zömét szerény érdeklődés kísérte, leginkább a város fiataljai maradtak távol. A másik kiállítás a környéken szerzett vadásztrófeákat mutatta be; díjnyertes medvebőrökben, agancsokban és kisvadak prémgyűjteményében gyönyörködhettek az érdeklődők. A megnyitók után a művelődési ház udvarán felállított nagyszínpad elé várták a nagyérdeműt, ahol Márk Attila daltulajdonosnak a bort istenitő rövid műsora következett. Gitárkíséret mellett egymás után csendültek fel Babits Mihály, Hamvas Béla, Gárdonyi Géza és persze Balassi Bálint Bacchus italát méltató sorai. Az előadó az egyes dalok között rövid felolvasásokkal emlékeztette a közönséget, miért is tekintik a bort a magyarok italának. Kellemes élményt nyújtott a Kovásznáról elszármazott Török Csorja Viola Szent Kinga gyűrűje címet viselő, első ízben Csíksomylón bemutatott misztériumjátékáról készült kisfilm, amelyet a művelődési házban vetítettek le. A vetítést követően a településről elszármazott tollforgatók dedikálták műveiket. Az est fénypontját a csíkszeredai Role együttes Pille című csángó rockballadája jelentette. Az eseményen csángó népdalokon alapuló folk-rock dallamok viszonylagos lelkesedést szültek főképp a fiatalok részéről. Az ötletes háttérvetítéssel és fénytechnikával színesített produkciót végül visszahívással és vastapssal díjazta a publikum. A találkozót a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad Kócember kócszerelme című színpadi előadása és a már említett Role együttes nosztalgiabulija zárta. (Krónika)
  Forrás: Transylvania, www.hhrf.org